Volené orgány

Dne 1.1.2006 vstoupil v účinnost zákon č. 500/204 Sb. správní řád. § 26 odst. 1 tohoto zákona definuje pojem "Úřední deska" takto: Každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Obsah jednotlivých dokumentů musí být na úřední desce a webu totožný, nikoliv už jejich forma, o které zákon nehovoří.
Skutečnost, že dokument byl předepsaným způsobem zveřejněn, musí v případě sporu prokázat obec.

Zveřejněné dokumenty jsou ve formátu *.pdf

Název
 
Vyvěšeno
Staženo
 
Veřejná vyhláška
Oznámení o zahájení řízení ve věci zrušení železničních přejezdů
Staženo: 9. 10. 2019
1 soubor
20. 9. 2019
9. 10. 2019
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019
Město Chropyně, Zastupitelstvo města Chropyně Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a ostraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na územíměsta Chropyně.
Staženo: 9. 10. 2019
1 soubor
20. 9. 2019
9. 10. 2019
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019
Město Chropyně, Zastupitelstvo města Chropyně Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na vymezených prostranstvím
Staženo: 9. 10. 2019
1 soubor
20. 9. 2019
9. 10. 2019
Veřejná vyhláška
Městský úřad Kojetín, odbor vnitřních věcí, školství a kultury, Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti č.j.: MK 11163/2019-VVŠK/Gru
Staženo: 4. 10. 2019
1 soubor
18. 9. 2019
4. 10. 2019
Veřejná vyhláška
Městský úřad Kojetín, odbor vnitřních věcí, školství a kultury, Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti, č.j.: MK 13025/2018-VVŠK/Gru
Staženo: 4. 10. 2019
1 soubor
18. 9. 2019
4. 10. 2019
Exekuční příkaz
Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí, č.j. 097 EX 999/19-11
Staženo: 2. 10. 2019
1 soubor
16. 9. 2019
2. 10. 2019
Zveřejnění záměru pronájmu pozemku
Město Chropyně, Zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 301/3 o celkové výměře 3487 m2 a parc. č. 301/4 o celkové výměře 2473 m2 v lokalitě "Hrad"
Staženo: 30. 9. 2019
1 soubor
13. 9. 2019
30. 9. 2019
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Chropyně
Zastupitelstvo města Chropyně, Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Chropyně - termín konání 18.09.2019 v 17:00, místo konání: Městské kulturní středisko Chropyně
Staženo: 18. 9. 2019
1 soubor
11. 9. 2019
18. 9. 2019
Žádost společnosti NET4GAS, s .r. o., o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Žádost společnosti NET4GAS, s .r. o., o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby označené jako "6114 - MORAVIA - VTL PLYNOVOD, úsek TU 160 Bukovany - TU 167 Kyselovice" - vyrozumění o možnosti seznámit se s podklady řízení, č.j.: MMR-54304/2016-83/8/2707/2019, MCH 5359/2019
Staženo: 18. 9. 2019
1 soubor
2. 9. 2019
18. 9. 2019
Zveřejnění záměru prodeje nemovitosti
Město Chropyně, Zveřejnění záměru prodeje nemovitosti - části pozemku: p. č. 81/2 díl B o výměře cca 73 m2 v k. ú. Plešovec
Staženo: 18. 9. 2019
1 soubor
2. 9. 2019
18. 9. 2019
Zveřejnění záměru prodeje nemovitosti
Město Chropyně, Zveřejnění záměru prodeje nemovitosti - části pozemku: p. č. 81/2 díl A o výměře cca 55 m2 v k. ú. Plešovec
Staženo: 18. 9. 2019
1 soubor
2. 9. 2019
18. 9. 2019
Veřejná vyhláška
Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů, Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, č.j.: 41508/2019-MZE-16212, MCH 5340/2019
Staženo: 31. 12. 2022
1 soubor
2. 9. 2019
31. 12. 2022
Usnesení
Exekutorský úřad Nový Jičín, Mgr. Ing. Monika Michlová, soudní exekutor, Usnesení, MCH 5344/2019, č.j.: 41508/2019-MZE-161212
Staženo: 18. 9. 2019
1 soubor
2. 9. 2019
18. 9. 2019
Název
 
Vyvěšeno
Staženo
 
Zveřejnění záměru zřídit právo stavby
Město Chropyně, Zveřejnění záměru zřídit právo stavby na pozemcích parcela č. 1200/3, 1200/4 a 1200/5 v k.ú. Chropyně, MCH 5281/2019
Staženo: 12. 9. 2019
1 soubor
27. 8. 2019
12. 9. 2019
Seznam majetku podle ust. § 64 odst. 2 a povinnost zveřejnění dle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Odbor odloučené pracoviště Kroměříž Seznam majetku podle ust. § 64 odst. 2 a povinnost zveřejnění dle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí MCH 5226/2019 č.j.: UZSVM/BKM/5874/2019-BKMM
Staženo: 26. 9. 2019
1 soubor
26. 8. 2019
26. 9. 2019
Závěrečný účet Mikroregionu Jižní Haná včetně zprávy auditora za rok 2018
Závěrečný účet Mikroregionu Jižní Haná včetně zprávy auditora za rok 2018 byl schválen dne 27. června 2019.
Staženo: 31. 7. 2020
1 soubor
6. 8. 2019
31. 7. 2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci na křižovatce silnic II/435 x III/4328 v Chropyni.
Staženo: 17. 8. 2019
1 soubor
1. 8. 2019
17. 8. 2019
Název
 
Vyvěšeno
Staženo
 
Pozvánka na valnou hromadu
RESO dobrovolný svazek obcí, POZVÁNKA na 47. valnou hromadu dobrovolného svazku obcí RESO, v likvidaci
Staženo: 15. 8. 2019
1 soubor
30. 7. 2019
15. 8. 2019
Zveřejnění záměru prodeje nemovitosti
Zveřejnění záměru prodeje nemovitosti - části pozemků: p. č. 1059, p. č. 1060/2, p. č. 1061 o celkové výměře cca 35 m2 v k. ú. Chropyně v lokalitě ul. Tyršova, č.p. 654
Staženo: 2. 8. 2019
1 soubor
17. 7. 2019
2. 8. 2019
Usnesení
Usnesení - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku
Staženo: 16. 8. 2019
1 soubor
15. 7. 2019
16. 8. 2019
Rozpočtové opatření, Závěrečný účet města za rok 2018
Rozpočtové opatření města Chropyně č. 3, 4, Závěrečný účet města Chropyně včetně zprávy auditora za rok 2018
Staženo: 31. 7. 2020
1 soubor
10. 7. 2019
31. 7. 2020
Usnesení
Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban, soudní exekutor, Usnesení o nařízení 1. kola elektronické dražby
Staženo: 20. 8. 2019
1 soubor
4. 7. 2019
20. 8. 2019
1 soubor
2. 7. 2019
18. 7. 2019
Název
 
Vyvěšeno
Staženo
 
Zápis z 5. jednání dne 12.06.2019
Zastupitelstvo města Chropyně Zápis z 5. jednání dne 12.06.2019
Staženo: 16. 7. 2019
1 soubor
28. 6. 2019
16. 7. 2019
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Chropyně
Zastupitelstvo města Chropyně, Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Chropyně - termín konání 26.06.2019 v 16:00, místo konání: Městské kulturní středisko Chropyně
Staženo: 26. 6. 2019
1 soubor
19. 6. 2019
26. 6. 2019
Dražební vyhláška
Exekutorský úřad Nový Jičín, Mgr. Ing. Monika Michlová, soudní exekutor Usnesení o odročení dražebního jednání (dražební vyhláška), č.j.: 163EX 723/18-93
Staženo: 4. 9. 2019
1 soubor
18. 6. 2019
4. 9. 2019
Rozhodnutí o umístění stavby přepravní soustavy plynu
Ministerstvo pro místní rozvoj, Rozhodnutí o umístění stavby přepravní soustavy plynu označené jako "6114 - MORAVA - VTL PLYNOVOD, úsek TU 160 Bukovany - TU 167 Kyselovice
Staženo: 28. 6. 2019
1 soubor
12. 6. 2019
28. 6. 2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Městský úřad Kroměříž, odbor občansko správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na křižovatce silnic II/435 x III/4328 v Chropyni.
Staženo: 27. 6. 2019
1 soubor
11. 6. 2019
27. 6. 2019
Závěrečný účet za rok 2018
DSO Mikroregion Jižní Haná Závěrečný účet za rok 2018
Staženo: 25. 6. 2019
1 soubor
7. 6. 2019
25. 6. 2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Městský úřad Kroměříž, odbor - občansko správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci na veřejně přístupné účelové komunikaci vedoucí mezi Chropyňským rybníkem a zahrádkovou osadou v Chropyni.
Staženo: 22. 6. 2019
1 soubor
6. 6. 2019
22. 6. 2019
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Chropyně
Zastupitelstvo města Chropyně, Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Chropyně - termín konání 12.06.2019, místo konání: Městské kulturní středisko Chropyně
Staženo: 13. 6. 2019
1 soubor
5. 6. 2019
13. 6. 2019
Název
 
Vyvěšeno
Staženo
 
Závěrečný účet města Chropyně včetně zprávy auditora za rok 2018
Město Chropyně Závěrečný účet města Chropyně včetně zprávy auditora za rok 2018
Staženo: 12. 6. 2019
1 soubor
27. 5. 2019
12. 6. 2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Městský úřad Kroměříž, odbor občansko správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
Staženo: 8. 6. 2019
1 soubor
23. 5. 2019
8. 6. 2019
Závěrečný účet RESO, zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018, výkazy
RESO, dobrovolný svazek obcí Závěrečný účet RESO za rok 2018, Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Staženo: 3. 6. 2019
1 soubor
16. 5. 2019
3. 6. 2019
Telefonní spojení do volebních místností
Městský úřad Chropyně Telefonní spojení do volebních místností
Staženo: 27. 5. 2019
1 soubor
16. 5. 2019
27. 5. 2019
Usnesení o nařízení 1. kola elektronické dražby
Exekutorský úřad Brno - město JUDr. Karel Urban, soudní exekutor Usnesení o nařízení 1. kola elektronické dražby
Staženo: 25. 6. 2019
1 soubor
15. 5. 2019
25. 6. 2019
Veřejná vyhláška
Okresní soud v Kroměříži Veřejná vyhláška č.j.: 53/17/2019-5
Staženo: 30. 5. 2019
1 soubor
14. 5. 2019
30. 5. 2019
Usnesení o nařízení dražebního roku o provedení elektronické dražby
Exekutorský úřad Přerov Usnesení o nařízení dražebního roku o provedení elektronické dražby MCH 3210/2019
Staženo: 10. 7. 2019
1 soubor
9. 5. 2019
10. 7. 2019
Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba
Exekutorský úřad Nový Jičín, soudní exekutor Mgr. Ing. Monika Michlová Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba MCH 3204/2019
Staženo: 19. 6. 2019
1 soubor
9. 5. 2019
19. 6. 2019
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Městský úřad Chropyně Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu MCH 3198/2019
Staženo: 27. 5. 2019
1 soubor
9. 5. 2019
27. 5. 2019
Název
 
Vyvěšeno
Staženo
 
Nabídka k prodeji - vyřazené předměty z majetku města
Město Chropyně Nabídka k prodeji - vyřazené předměty z majetku města MCH 2849/2019
Staženo: 15. 5. 2019
1 soubor
29. 4. 2019
15. 5. 2019
Vyúčtování položek vodné a stočné 2018
Fatra, a.s. Vyúčtování položek vodné a stočné 2018 MCH 2989/2019
Staženo: 15. 5. 2019
1 soubor
29. 4. 2019
15. 5. 2019
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - oznámení o zpřístupnění nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu č.j.: 883377/19/3300-11460-705460, MCH 2802/2019
Staženo: 27. 5. 2019
1 soubor
25. 4. 2019
27. 5. 2019
Zveřejnění záměru pronájmu pozemku
Město Chropyně Zveřejnění záměru pronájmu pozemku - část. parc. č. 99/1 o výměře 160 m2, v lokalitě "Mlýn"
Staženo: 9. 5. 2019
1 soubor
24. 4. 2019
9. 5. 2019
1 soubor
21. 4. 2019
30. 4. 2020
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí
Městský úřad Chropyně Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí
Staženo: 27. 5. 2019
1 soubor
8. 4. 2019
27. 5. 2019
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Městský úřad Chropyně, Odbor vnitřních věcí Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Staženo: 27. 5. 2019
1 soubor
8. 4. 2019
27. 5. 2019
Zápis z 4. jednání dne 27.03.2019
Zastupitelstvo města Chropyně Zápis z 4. jednání dne 27.03.2019
Staženo: 24. 4. 2019
1 soubor
8. 4. 2019
24. 4. 2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MCH 2264/2019 č.j.: 18918/2019-MZE-16212
Staženo: 31. 12. 2022
1 soubor
4. 4. 2019
31. 12. 2022
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Město Kroměříž, odbor občansko správních agend Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na náměstí Svobody a ulici Míru v Chropyni. MCH 2323/2019 č.j.: MeUKM/029501/2019
Staženo: 19. 4. 2019
1 soubor
3. 4. 2019
19. 4. 2019
Zveřejnění záměru pronájmu pozemku
Město Chropyně, Zveřejnění záměru pronájmu pozemku - část parc. čísla 1114/1 o výměře 50 m2, v lokalitě "restaurace Stará Orlovna", za účelem rekreační činnosti.
Staženo: 16. 4. 2019
1 soubor
1. 4. 2019
16. 4. 2019
Název
 
Vyvěšeno
Staženo
 
Zveřejnění záměru pronájmu pozemku - část parc. čísla 325/1 o výměře 10 m2, v lokalitě "za restaurací U Rybníka", za účelem rekreační činnosti.
Město Chropyně Zveřejnění záměru pronájmu pozemku - část parc. čísla 325/1 o výměře 10 m2, v lokalitě "za restaurací U Rybníka", za účelem rekreační činnosti.
Staženo: 9. 4. 2019
1 soubor
25. 3. 2019
9. 4. 2019
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
Město Chropyně Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
Staženo: 27. 5. 2019
1 soubor
25. 3. 2019
27. 5. 2019
Rozpočtové opatření města Chropyně č. 1 v roce 2019
Město Chropyně Rozpočtové opatření města Chropyně č. 1 v roce 2019
Staženo: 31. 3. 2019
1 soubor
21. 3. 2019
31. 3. 2019
Rozhodnutí - omezuje veřejný přístup na veřejně přístupné účelové komunikaci, na pozemku p.č. 279/1 v k.ú. Chropyně a povoluje umístění pevné překážky.
Městský úřad Kroměříž, odbor Občansko-správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství Rozhodnutí - omezuje veřejný přístup na veřejně přístupné účelové komunikaci, na pozemku p.č. 279/1 v k.ú. Chropyně a povoluje umístění pevné překážky. MCH 1964/2019 č.j.: MeUKM/024358/2019
Staženo: 3. 4. 2019
1 soubor
18. 3. 2019
3. 4. 2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 2
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 2 MCH 1893/2019 č.j.: SR/0150/VS/2018-2
Staženo: 2. 4. 2019
1 soubor
15. 3. 2019
2. 4. 2019
Zveřejnění záměru pronájmu pozemku - část parc. čísla 99/4 o výměře 320 m2, v lokalitě "Mlýn".
Město Chropyně Zveřejnění záměru pronájmu pozemku - část parc. čísla 99/4 o výměře 320 m2, v lokalitě "Mlýn".
Staženo: 1. 4. 2019
1 soubor
14. 3. 2019
1. 4. 2019
Veřejná nabídka pozemků určených k převodu oprávněným osobám a právním nástupcům podle zákona č. 229/1991 Sb., v úplném znění.
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Veřejná nabídka pozemků určených k převodu oprávněným osobám a právním nástupcům podle zákona č. 229/1991 Sb., v úplném znění.
Staženo: 8. 4. 2019
1 soubor
8. 3. 2019
8. 4. 2019
Název
 
Vyvěšeno
Staženo
 
Veřejná vyhláška
Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Oddělení správy poplatku za komunální odpad Veřejná vyhláška č.j.: ŽP/4551/19/HPS MCH 1530/2019
Staženo: 1. 4. 2019
1 soubor
28. 2. 2019
1. 4. 2019
Seznam majetku podle ust. § 64 odst. 2 a povinnost zveřejnění dle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Odbor odloučené pracoviště Kroměříž Seznam majetku podle ust. § 64 odst. 2 a povinnost zveřejnění dle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí MCH 1405/2019 č.j.: UZSVM/BKM/1313/2019-BKMM
Staženo: 31. 12. 2019
1 soubor
22. 2. 2019
31. 12. 2019
Název
 
Vyvěšeno
Staženo
 
Rozpočtové opatření města Chropyně č. 4 v roce 2018 Rozpočet města Chropyně na rok 2019 Střednědobý výhled rozpočtu města Chropyně do roku 2022
Město Chropyně Rozpočtové opatření města Chropyně č. 4 v roce 2018 Rozpočet města Chropyně na rok 2019 Střednědobý výhled rozpočtu města Chropyně do roku 2022
Staženo: 31. 1. 2021
1 soubor
8. 1. 2019
31. 1. 2021
Název
 
Vyvěšeno
Staženo
 
Rozpočet Mikroregionu Jižní Haná na rok 2019
Mikroregion Jižní Haná Rozpočet Mikroregionu Jižní Haná na rok 2019
Staženo: 30. 1. 2020
1 soubor
19. 12. 2018
30. 1. 2020
Název
 
Vyvěšeno
Staženo
 
Rozpočtové opatření města Chropyně č. 3 v roce 2018
Město Chropyně Rozpočtové opatření města Chropyně č. 3 v roce 2018
Staženo: 30. 4. 2019
1 soubor
24. 10. 2018
30. 4. 2019
Název
 
Vyvěšeno
Staženo
 
Rozpočtové opatření města Chropyně č. 2 v roce 2018
Město Chropyně Rozpočtové opatření města Chropyně č. 2 v roce 2018
Staženo: 30. 4. 2019
1 soubor
12. 7. 2018
30. 4. 2019
Závěrečný účet města Chropyně včetně zprávy auditora za rok 2018
Město Chropyně Závěrečný účet města Chropyně včetně zprávy auditora za rok 2018
Staženo: 30. 7. 2019
1 soubor
12. 7. 2018
30. 7. 2019
Závěrečný účet Mikroregionu Jižní Haná včetně zprávy auditora za rok 2017
Město Chropyně Závěrečný účet Mikroregionu Jižní Haná včetně zprávy auditora za rok 2017
Staženo: 30. 7. 2019
1 soubor
11. 7. 2018
30. 7. 2019
Název
 
Vyvěšeno
Staženo
 
Rozpočtové opatření města Chropyně č. 1 v roce 2018
Město Chropyně Rozpočtové opatření města Chropyně č. 1 v roce 2018
Staženo: 30. 4. 2019
1 soubor
9. 4. 2018
30. 4. 2019
Název
 
Vyvěšeno
Staženo
 
Střednědobý výhled rozpočtu města Chropyně do roku 2020
Město Chropyně Střednědobý výhled rozpočtu města Chropyně do roku 2020
Staženo: 30. 4. 2020
1 soubor
25. 7. 2017
30. 4. 2020