Volené orgány

Platné právní předpisy města Chropyně

Název
 
Vyvěšeno
Staženo
 
1 soubor
27. 5. 2020
dlouhodobě
Název
 
Vyvěšeno
Staženo
 
1 soubor
31. 12. 2019
dlouhodobě
Nařízení města Chropyně č. 3/2019
Nařízení města Chropyně č. 3/2019, kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.
Staženo: dlouhodobě
1 soubor
16. 12. 2019
dlouhodobě
Název
 
Vyvěšeno
Staženo
 
OZV č. 2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
OZV č. 2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Chropyně
Staženo: dlouhodobě
1 soubor
25. 9. 2019
dlouhodobě
Název
 
Vyvěšeno
Staženo
 
1 soubor
18. 2. 2019
dlouhodobě
1 soubor
18. 2. 2019
dlouhodobě
1 soubor
18. 2. 2019
dlouhodobě