Aktuality Hlášení rozhlasu »

Pozvánka na jednání Zastupitelstva města Chropyně

20.3.2019 16:05:59 - Aktuality
Zveme Vás na jednání Zastupitelstva města Chropyně, které se uskuteční 27. března 2019 v 17:00 v Městském kulturním středisku Chropyně, místnost č. 10. Navržený program jednání je příložen.
Příloha: Pozvánka na jednání Zastupitelstva města Chropyně

Uzavření pobočky České spořitelny

31.1.2019 08:52:32 - Aktuality
Česká spořitelna má nejširší pobočkovou síť v ČR, přesto však nemůže být všude. Česká spořitelna se snaží přizpůsobovat svým klientům a mít pobočky tam, kde je nejvíce využijí. Chod poboček proto pečlivě sleduje a podle míry jejich využití je přemísťuje, otevírá na nových místech, případně uzavírá.
V této souvislosti dospěla Česká spořitelna po detailní analýze k rozhodnutí, že 27. března 2019 ukončí provoz své pobočky v Chropyni. Čísla účtů, ani nastavení jejich dalších produktů se jim nijak nezmění. Více
Příloha: Uzavření pobočky České spořitelny

Šetření Českého statistického úřadu

30.1.2019 09:55:38 - Aktuality
Český statistický úřad provádí každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem "Životní podmínky 2019".
Vlastní šetření proběhne ve dnech 2. února až 26. května 2019 prostřednictvím terénních pracovníků ČSÚ, kteří budou vybaveni průkazem.
K ověření identity tazatele, jeho pověření k provedení místního šetření i k jakýmkoli
dalším dotazům můžete využít webové stránky Českého statistického úřadu, více informací podá také pracovnice KS ČSÚ ve Zlíně Ing. Barbora Žídková, telefonní číslo: 577 004 956.
Příloha: Šetření Českého statistického úřadu

Cena za dodávku vody pitné a za odvádění a čištění odpadních vod pro rok 2019

22.11.2018 11:15:44 - Aktuality
Oznámení o ceně za dodávku vody pitné a odvádění a čistění odpadních vod pro rok 2019 od společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. naleznete v příloze.
Příloha: Cena za dodávku vody pitné a za odvádění a čištění odpadních vod pro rok 2019

Rekonstrukce chodníku

5.9.2018 16:03:56 - Aktuality
Město Chropyně oznamuje, že bude probíhat rekonstrukce části chodníku vedoucího od bývalého „Mixu“ ke „Svobodárně“. Práce budou zahájeny 6. září 2018 a předpoklad dokončení je 25. října 2018. Doufáme, že práce budou probíhat dle harmonogramu a klimatické podmínky umožní práce dokončit včas. Žádáme Vás o shovívavost během stavby.

Svoz pytlovaného tříděného odpadu

3.7.2018 13:04:36 - Aktuality
Svoz tříděného odpadu v pytlech bude probíhat i v dalších měsících každých 14 dní v liché týdny, tak jako dosud.
Ve státní svátky bude probíhat i svoz pytlového sběru odpadů.