Aktuality Hlášení rozhlasu »

Upozornění finančního odboru

11.7.2018 21:53:22 - Aktuality
Finanční odbor městského úřadu v Chropyni upozorňuje občany, že do 20. července 2018 je splatný místní poplatek za „komunální odpad“ za druhé pololetí roku 2018.
Základní sazba za pololetí činí 300 Kč. Úlevy jsou poskytovány dle obecně závazné vyhlášky města Chropyně č. 4/2017 a 8/2017. Obecně závazné vyhlášky jsou zveřejněny na www.muchropyne.cz (důležité dokumenty, obecně závazné vyhlášky) nebo jsou k nahlédnutí na sekretariátě MěÚ v Chropyni.
Občanům platícím přes SIPO byly příslušné částky předepsány ke srážce v měsíci červenci. Ostatním byly zaslány poštovní poukázky. Tyto lze uhradit na poště, převodem z bankovního účtu, na pokladně Městského úřadu v Chropyni v hotovosti nebo platební kartou. Neobdržení poukázky není důvodem k nezaplacení poplatku.

VOLBY 2018 - Informace o podávání kandidátních listin

9.7.2018 08:47:23 - Aktuality
Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí, které se budou konat ve dnech 5. a 6. října 2018, musí být odevzdané nejpozději v úterý 31. července 2018 v 16:00.
 
  Více

Čerpání řádné dovolené

4.7.2018 15:25:45 - Aktuality
Paní doktorka Klofáčová oznamuje svým pacientům, že v době od 03.07.2018 do 20.07.2018 nebude ordinovat z důvodu čerpání řádné dovolené.

Svoz pytlovaného tříděného odpadu

3.7.2018 13:04:36 - Aktuality
Svoz tříděného odpadu v pytlech bude probíhat i v dalších měsících každých 14 dní v liché týdny, tak jako dosud.
Ve státní svátky bude probíhat i svoz pytlového sběru odpadů.

VOLBY 2018 - Potřebný počet podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty

3.7.2018 08:53:27 - Aktuality
V souvislosti s přípravou konání voleb do zastupitelstev obcí, které se uskuteční ve dnech 5. a 6. října 2018, Městský úřad v Chropyni, jakožto pověřený obecní úřad, tímto podle ustanovení § 21 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje potřebný počet podpisů na peticích podporujících kandidaturu volebních stran typ nezávislý kandidát a sdružení nezávislých kandidátů:
Více

VOLBY 2018 - Seznam obcí, ze kterých se kandidátní listiny podávají Městskému úřadu v Chropyni

3.7.2018 08:49:00 - Aktuality
V souvislosti s přípravou konání voleb do zastupitelstev obcí, které se uskuteční ve dnech 5. a 6. října 2018 Městský úřad v Chropyni, jakožto pověřený obecní úřad, tímto podle ust. § 21 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů sděluje, že pro volby do zastupitelstva obce Kyselovice, obce Záříčí, obce Žalkovice a města Chropyně se kandidátní listiny podávají pověřenému obecnímu úřadu tj. Městskému úřadu v Chropyni.
Více

VOLBY 2018 - Volební právo občanů jiných členských států EU

20.6.2018 13:29:19 - Aktuality
Právo volit, právo být volen, právo podepsat petici na podporu kandidatury nezávislého kandidáta či sdružení nezávislých kandidátů i právo být členem okrskové volební komise přiznává zákon také státním občanům jiných členských států EU.
Více
Příloha: VOLBY 2018 - Volební právo občanů jiných členských států EU

VOLBY 2018 - Informace k volbám do zastupitelstev obcí

6.6.2018 12:45:00 - Aktuality
Volby do zastupitelstva obcí se řídí zákonem č. 491/2001 Sb. a prováděcím předpisem je vyhláška č. 59/2002 Sb. Termín jejich konání vyhlásil prezident republiky na pátek 5. a sobotu 6. října 2018.

Informace v této zprávě jsou určeny politickým stranám a hnutím, nezávislým kandidátům a sdružením nezávislých kandidátů, kteří se v těchto volbách budou chtít ucházet o hlasy voličů. 
Více

Dočasná úprava jízdního řádu

2.5.2018 13:38:39 - Aktuality

Upozorňujeme občany, že po dobu rekonstrukce ulice K. H. Máchy bude dočasně od 09.05.2018 upraven autobusový jízdní řád ve směru Kroměříž, Záříčí, Plučisko. Oproti stávajícímu stavu nebudou k ZŠ Fučíkova zajíždět spoje 40 a 80 linky 70010. Zastavovat budou dle výlukového jízdního řádu jen na zastávkách Kovárna a ZŠ Fučíkova. Výlukový jízdní řád platný od 09.05.2018, viz příloha. 

Příloha: Dočasná úprava jízdního řádu

Africký mor prasat ("AMP")

23.1.2018 09:12:11 - Aktuality
Krajská veterinární správa vydala podle § 15 vyhlášky č. 202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání AMP, a v souladu s prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2014/709/EU ze dne 9. 10. 2014 o veterinárních opatřeních pro tlumení AMP  mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy AMP ve Zlínském kraji.
Více
Příloha: Africký mor prasat ("AMP")