Aktuality Hlášení rozhlasu »

ODEČTY STAVŮ VODOMĚRŮ

5.2.2016 12:06:08 - Aktuality

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., oznamují, že ve dnech 12. až 17. února 2016 budou v Chropyni probíhat odečty stavu vodoměrů. Umožněte, prosím, pracovníkům VaK Kroměříž, a. s., přístup k vodoměru. Žádáme odběratele, aby v případě nepřítomnosti zapsali stav svého vodoměru na lístek a vyvěsili jej na viditelném místě. Děkujeme za pochopení.

Zveřejnění záměru prodeje

5.2.2016 09:04:58 - Aktuality
Město Chropyně zveřejňuje prodej bytu 3+1 v domě čp. 11 na ul. Masarykova za vyvolávací cenu 360.000,-- Kč.
Příloha: Zveřejnění záměru prodeje

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo v Městském úřadě v Chropyni

4.2.2016 09:13:01 - Aktuality
Město Chropyně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa investiční referent odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Chropyni, které se uvolní odchodem stávající investiční referentky.
Nástup je 1. dubna 2016, případně dle dohody, pracovní poměr bude uzavřen na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce, platová třída 11.
Požadované vzdělání vysokoškolské v magisterském nebo bakalářském studijním programu, ve studijním oboru stavebního nebo architektonického směru, případně jiného technického směru.
Další požadavky pro vznik pracovního poměru jsou uvedeny v příloze.
Zájemci, kteří splňují uvedené kvalifikační předpoklady a další požadavky, mohou podat přihlášku do výběrového řízení nejpozději do pondělí 22. února 2016 do 12:00 hodin na podatelnu Městského úřadu v Chropyni v souladu se všemi náležitostmi, které jsou uvedený v „Oznámení o vyhlášení výběrového řízení“.
Případné dotazy k výběrovému řízení Vám budou odpovězeny tajemníkem MěÚ v Chropyni na telefonu 573 500 735 nebo 724 184 626, případně e-mailem: kotula@muchropyne.cz.
 
Příloha: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo v Městském úřadě v Chropyni

NÁLEZ MOBILNÍHO TELEFONU

3.2.2016 11:08:17 - Aktuality

Mezi uličkou Míru a Českou spořitelnou, a. s., byl nalezen mobilní telefon. Majitel se o něj může přihlásit na sekretariátě Městského úřadu Chropyně.

Upozornění na splatnost poplatku za komunální odpad

2.2.2016 11:10:23 - Aktuality
Finanční odbor městského úřadu v Chropyni upozorňuje občany, že do  20. února 2016 je splatný poplatek za první pololetí roku 2016.  Základní sazba za pololetí činí 318 Kč, pro poplatníky od 70 let platící z titulu trvalého pobytu v Chropyni 159 Kč. Občanům platícím přes SIPO byla částka předepsána ke srážce v měsíci únoru. Ostatním byla zaslána poštovní poukázka. Tuto lze uhradit na poště, převodem z účtu nebo v hotovosti na pokladně Městského úřadu v Chropyni. Neobdržení poukázky není důvodem k nezaplacení poplatku.

Venčení psů – výzva chovatelům

2.2.2016 07:49:24 - Aktuality
Problematika chovu psů ve městech je frekventované téma, které má své příznivce, ale také odpůrce. Cílem tohoto příspěvku je upozornění na nepřístojnost, která spočívá v umožnění volného pobíhání psů některými chovateli na loukách Hejtman. Zdánlivě ničemu neškodící počínání může mít za následek poškozování životních podmínek živočichů, v krajním případě ohrožování nebo zraňování volně žijících zvířat. Více

INDIVIDUÁLNÍ ŽÁDOST O DOTACI PRO OBLAST SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ

15.1.2016 11:12:18 - Aktuality
Na stránkách města Chropyně (odkaz žádosti, formuláře odbor sociálních věcí) jsou pro případné zájemce o dotaci z rozpočtu města Chropyně pro rok 2016 umístěny informace ohledně podání individuální žádosti - náležitosti žádosti a vzor žádosti.
Cílem individuální dotace je podpora konkrétního žadatele pro okruh činnosti v uvedené oblasti, která není podporována žádným vyhlášeným dotačním programem města Chropyně.
  
Příloha: INDIVIDUÁLNÍ ŽÁDOST O DOTACI PRO OBLAST SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ

BYL VYPSÁN NOVÝ PROGRAM NA PODPORU VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE PRO ROK 2016

28.12.2015 09:29:32 - Aktuality
Město Chropyně vyhlašuje pro rok 2016 Program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže z rozpočtu města Chropyně. Více
Příloha: BYL VYPSÁN NOVÝ PROGRAM NA PODPORU VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE PRO ROK 2016

BYL VYPSÁN NOVÝ PROGRAM NA POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA SPORTOVNÍ ČINNOST PRO ROK 2016

28.12.2015 08:00:00 - Aktuality
Město Chropyně vyhlašuje pro rok 2016 Program na podporu sportovních aktivit z rozpočtu města Chropyně. Více
Příloha: BYL VYPSÁN NOVÝ PROGRAM NA POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA SPORTOVNÍ ČINNOST PRO ROK 2016

Kotlíkové dotace

19.11.2015 13:20:37 - Aktuality
Poskytnutí dotace na výměnu kotlů v domácnostech
Příloha: Kotlíkové dotace