Aktuality Hlášení rozhlasu »

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

21.10.2014 09:31:47 - Aktuality
E.ON Česká republika oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude v pondělí 27. října 2014 v ulici Moravská, ve čtvrtek 30. října 2014 v ulici Moravská a Hanácké náměstí, v úterý 4. listopadu 2014 a ve čtvrtek  6. listopadu 2014 v ulici Tyršova v době od 7:30 do 16:30 přerušena dodávka elektrické energie, viz. příloha.
 
Příloha: OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

16.10.2014 09:15:12 - Aktuality
E.ON Česká republika oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude v pondělí 20. října 2014 v ulicích Moravská, Emila Fily, Haltýře, Hrázky, Ječmínkova, Komenského, Masarykova, Mrlínek, Míru, U Hejtmana, náměstí Svobody, v úterý 21. října 2014 v ulicích Dr. Emila Axmana, Díly a Tyršova, ve čtvrtek 23. října 2014 v ulicích Emila Fily, Haltýře, Hrázky, J. Fučíka, Ječmínkova, Komenského, Masarykova, Mrlínek, Míru, U Hejtmana, náměstí Svobody,  Díly, Moravská a Tyršova v době od 7:30 do 16:30 přerušena dodávka elektrické energie, viz. příloha.
Příloha: OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

UZAVŘENÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU

15.10.2014 16:26:05 - Aktuality
Z důvodu přerušení dodávky elektrické energie na náměstí Svobody bude Městský úřad v Chropyni v pondělí dne 20.10.2014 uzavřen.

Výsledky voleb do Zastupitelstva města Chropyně

11.10.2014 19:24:28 - Aktuality
Městský úřad v Chropyni zveřejňuje výsledky voleb do Zastupitelstva města Chropyně.

Den zdraví

9.10.2014 08:07:11 - Aktuality
Město Chropyně Vás srdečně zve na Den zdraví, který se bude konat ve čtvrtek 23.10.2014 od 10:00 do 16:00 hod. v Městském kulturním středisku v Chropyni. Podrobnosti k bezplatně nabízeným vyšetřením naleznete v příloze.
Příloha: Den zdraví

Informace pro voliče, kteří ze zdravotních důvodů nemohou přijít do volební místnosti

6.10.2014 15:56:06 - Aktuality
V souladu s § 33 odst. 7 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, může volič ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování. Více

INFORMACE O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB

6.10.2014 15:27:55 - Aktuality
Volby do Zastupitelstva města Chropyně se uskuteční v pátek 10.října 2014 v době od 14,00 do 22,00 hod. a v sobotu 11.října 2014 v době od 8,00 do 14,00 hod. Přesný rozpis jednotlivých volebních okrsků města Chropyně je přiložen.
Příloha: INFORMACE O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB

ZTRÁTY A NÁLEZY

6.10.2014 14:45:31 - Aktuality
Na Nádražní ulici byli nalezeny dva malé svazky klíčů s řetízkem. Majitelé si je mohou vyzvednout na podatelně MěÚ.