Aktuality Hlášení rozhlasu »

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REFERENTA MATRIKY A EVIDENCE OBYVATEL

30.4.2015 09:39:55 - Aktuality
Tajemník Městského úřad v Chropyni vyhlašuje výběrové řízení na referenta na úseku matriky a evidence obyvatel. Bližší informace v příloze.
Příloha: VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REFERENTA MATRIKY A EVIDENCE OBYVATEL

Setkání vladařů

20.4.2015 10:46:21 - Aktuality
Před 130 lety se v Kroměříži setkal rakouský císař František Josef I. s ruským carem Alexandrem III. Skutečný důvod jejich setkání je dodnes zahalen rouškou tajemství, pravdou ale je, že se Kroměříž stala na tři srpnové dny roku 1885 centrem evropské pozornosti.
A pozornost si zcela jistě zaslouží i městská slavnost, která v sobotu 23. května 2015 tuto událost připomene. Kroměříž se vrátí do nejlepších časů habsburské monarchie a opět přivítá rakouského císaře a ruského cara s jejich rodinami. Oba vladaře přiveze do Kroměříže parní vlak a tak jako před 130 lety je přivítají dobové spolky ostrostřelců, Sokolů, Hanáků, ale i četnictva, vojáků a mnoha dalších historických skupin. Jejich vystoupení a přehlídky utvoří základ pestrého a atraktivního celodenního programu.  Více

OMEZENÍ PROVOZU MATRIKY A EVIDENCE OBYVATEL

15.4.2015 09:34:52 - Aktuality
Městský úřad v Chropyni oznamuje, že z provozních důvodů bude ve středu 22. dubna 2015 úsek matriky a evidence obyvatel otevřen pouze do 16,00 hodin.

Průkazy osoby se zdravotním postižením

14.4.2015 14:32:08 - Aktuality
Počínaje 1.4.2015 zahajuje Úřad práce ČR vydávání nových průkazů osoby se zdravotním postižením. Více informací v příloze.
Příloha: Průkazy osoby se zdravotním postižením

Hanácké slavnosti - termíny uzávěrek pronájmů prodejních míst

18.3.2015 09:05:59 - Aktuality
Město Chropyně oznamuje zájemcům o pronájem míst k prodeji veškerého stánkařského zboží na Hanáckých slavnostech v termínu 29. – 31. 5. 2015 (týká se i jednotlivých dnů), že uzávěrka přihlášek zájemců o pronájem prodejních míst je stanovena na 15. 5. 2015. Se zájemci bude uzavřena smlouva o pronájmu. Po uzávěrce již nebude dalším zájemcům prodej na této akci umožněn.
 
Kontakty pro zájemce o:
prodej občerstvení – pan Dalibor Kondler, tel: 602 618 002, email: kondler@smmachropyne.cz
prodej ostatního zboží – paní Renata Jurčíková, tel: 573 500 734, email: jurcikova@muchropyne.cz

UPOZORNĚNÍ NA MIMOŘÁDNOU UDÁLOST

3.3.2015 08:10:51 - Aktuality
Vážení občané,
v poslední době došlo k navrtání několika sklepních dveří v některých bytových domech na území města. Dveře mohou být navrtané v kterékoli jejich části.
Město Chropyně Vás v této souvislosti spolu s Obvodním oddělením Policie ČR žádá, abyste si ve vlastním zájmu více všímaly osob, které vstupují do Vašich domů, a abyste provedli opatření, která by mohla vést k zamezení vstupu nežádoucích osob do Vašich domů. 
V případě, že zjistíte narušení Vašich sklepních dveří, spojte se prosím s Vaším domovníkem, kterého tímto žádáme, aby tuto skutečnost ohlásil zmíněnému obvodnímu oddělení na tel. č. 974 675 741. Žádáme Vás, abyste na toto telefonní číslo nevolali individuálně. Je důležité, aby byly nahlášeny napadené domy jako celek, nikoli jednotlivé sklepy. Děkujeme za pochopení.

INFORMACE PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY

19.12.2014 13:12:48 - Aktuality
Česká spořitelna, a. s. upozorňuje občany, že byl před Českou spořitelnou v Chropyni nainstalován a zprovozněn mobilní bankomat. Tento bude v provozu do doby znovu otevření pobočky České spořitelny Chropyně.

ZRUŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ VYPSANÉHO DNE 13.11.2014

26.11.2014 16:47:33 - Aktuality
Tajemník Městského úřadu v Chropyni zrušuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa "vedoucí úředník / úřednice Odboru vitřních věcí Městského úřadu v Chropyni".
Příloha: ZRUŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ VYPSANÉHO DNE 13.11.2014