Aktuality Hlášení rozhlasu »

UZAVŘENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY CHROPYNĚ

27.2.2017 16:04:05 - Aktuality

Městská knihovna v Chropyni oznamuje svým čtenářů, že v úterý 28. února 2017 bude z důvodu školení zaměstnanců uzavřena.

UZAVŘENÍ ÚŘADU V ÚTERÝ 28.2.2017

27.2.2017 11:00:00 - Aktuality
Oznamujeme občanům, že městský úřad v Chropyni bude v úterý 28.2.2017  z provozních důvodů zcela uzavřen.

INFORMACE KRAJSKÉ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

25.1.2017 10:54:49 - Aktuality
Dne 23. 1. 2017 vydala Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj formou nařízení mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření aviární influenzy (ptačí chřipky). Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy v katastrálním území  Lověšice u Přerova v okrese Přerov v Olomouckém kraji.
Ve městě Chropyně nákaza dosud zjištěna nebyla, nacházíme se však v tzv. pásmu dozoru, ve kterém jsou mimořádná opatření stanovena.
Opatření v pásmu dozoru mohou být zrušena v souladu s § 46 vyhlášky nejdříve po uplynutí 30 dní po provedení předběžného vyčištění a dezinfekce infikovaného hospodářství.
Nařízení Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Zlínský kraj je v příloze.
 
Příloha: INFORMACE KRAJSKÉ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

NECHTE SI POSÍLAT ÚDAJE PRO PLACENÍ DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ E-MAILEM

11.1.2017 15:25:55 - Aktuality
Přihlášení k zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail na zdaňovací období 2017 je možné do 15. března 2017. Poplatníkům, přihlášeným k zasílání údajů pro zaplacení daně z nemovitých věcí e-mailem, nebude zaslána složenka
Podrobné informace naleznete v příloze.
Příloha: NECHTE SI POSÍLAT ÚDAJE PRO PLACENÍ DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ E-MAILEM

OBEC OBČANŮM

11.1.2017 15:07:25 - Aktuality
V září a listopadu 2016 se v našem městě konalo první a druhé kolo energetické soutěže. Energetická soutěž byla pořádána v rámci projektu Obec Občanům a jejím cílem bylo snížit občanům Chropyně výdaje za elektřinu a plyn. Do projektu se z našeho města zapojilo celkem 96 odběrných míst.  
Příloha: OBEC OBČANŮM

BYL VYPSÁN NOVÝ PROGRAM NA PODPORU SPORTOVNÍ ČINNOSTI A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE V ROCE 2017

20.12.2016 08:40:40 - Aktuality
Město Chropyně vyhlašuje PROGRAM S - na podporu sportovní činnosti a PROGRAM Z - na podporu zájmových a volnočasových aktivit. Žádosti se budou přijímat od 1. do 28. února 2017 - viz příloha. Více
Příloha: BYL VYPSÁN NOVÝ PROGRAM NA PODPORU SPORTOVNÍ ČINNOSTI A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE V ROCE 2017

INFORMACE O KÁCENÍ KATALP NA ULICI DÍLY

27.10.2016 09:26:11 - Aktuality
Na základě dlouhodobých problémů se stromy – katalpami, které se nacházejí na pozemcích p.č. 1039/17, 1034 a 1039/7 na ulici Díly v k.ú. Chropyně a s tímto spojenými stížnostmi občanů na extrémní výskyt mšic, který způsobuje poškozování majetku obyvatel, především automobilů, které zde parkují, požádalo město Chropyně Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, pracoviště Kroměříž o zjištění příčiny poškození 19 ks katalp. Bylo zjištěno poměrně rozsáhlé napadení listů stejnokřídlým hmyzem (čeleď Aphididae) a houbovým patogenem z rodu Erysiphe.
  Více

VYJÁDŘENÍ SPOLEČNOSTI VaK K PORUCHÁM NA VODOVODNÍM PŘIVADĚČI

18.9.2016 08:58:58 - Aktuality

K velké nelibosti občanů města Chropyně, obce Plešovec a Zářičí, došlo v poslední době celkem ke čtyřem poruchám na vodovodním přivaděči Břest – Chropyně, který je vyrobený z osinkocementového materiálu o profilu DN 300.

Více

ZAHÁJENÍ PRACÍ V ULICÍCH KŘIŽNÍ A ZÁVĚTŘÍ

14.9.2016 10:02:51 - Aktuality
Město Chropyně oznamuje občanům, že vzhledem k příznivému počasí a rychlému postupu prací, dojde k zahájení rekonstrukce v ulicích Křižní a Závětří již v pondělí 19.9.2016 !
Příloha: ZAHÁJENÍ PRACÍ V ULICÍCH KŘIŽNÍ A ZÁVĚTŘÍ

INDIVIDUÁLNÍ ŽÁDOST O DOTACI PRO OBLAST SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ

15.1.2016 11:12:18 - Aktuality
Na stránkách města Chropyně (odkaz žádosti, formuláře odbor sociálních věcí) jsou pro případné zájemce o dotaci z rozpočtu města Chropyně pro rok 2016 umístěny informace ohledně podání individuální žádosti - náležitosti žádosti a vzor žádosti.
Cílem individuální dotace je podpora konkrétního žadatele pro okruh činnosti v uvedené oblasti, která není podporována žádným vyhlášeným dotačním programem města Chropyně.
  
Příloha: INDIVIDUÁLNÍ ŽÁDOST O DOTACI PRO OBLAST SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ