Aktuality Hlášení rozhlasu »

SVOZ POPELNIC V TÝDNU : 4. - 8. ČERVENCE

1.7.2016 12:47:09 - Aktuality
Svoz popelnic v týdnu od 4. do 8. července 2016 bude probíhat v běžných termínech
Příloha: SVOZ POPELNIC V TÝDNU : 4. - 8. ČERVENCE

REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ - XII. ETAPA

29.6.2016 14:56:23 - Aktuality
Město Chropyně oznamuje občanům, že od pondělí 11. července 2016 bude probíhat na ulici Julia Fučíka a Moravská v rámci stavby „Regenerace panelového sídliště - XII. etapa“ rozebírání oplocení u základní školy, kácení některých stromů a přípravné práce pro zahájení stavby.
Od pondělí 18. července 2016 budou pak zahájeny  stavební práce, které potrvají do 16. září  2016.
Všechny uvedené práce budou probíhat v prostorách okolo základní školy na ulici Julia Fučíka a bytového domu č. p. 660 – 665. Žádáme Vás proto o zvýšenou opatrnost a respektování úpravy dopravního značení.
Případné změny v užívání komunikací Vám budou včas oznámeny.
Sadbové práce budou probíhat na přelomu měsíců září – říjen.
Děkujeme za pochopení a doufáme, že „regenerace“ proběhne ke všeobecné spokojenosti .
  Více
Příloha: REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ - XII. ETAPA

Změna termínu dokončení rekonstrukce hřiště Elá Hop

24.6.2016 12:30:36 - Aktuality
Oznamujeme občanům, že termín instalace nových herních prvků na hřišti Elá Hop ve vnitrobloku sídliště mezi ulicemi Moravská a Nádražní a tím také ukončení rekonstrukce je z technických důvodů posunuto na 28. června 2016. Sedáky na obvod celého hřiště budou dodány a instalovány v průběhu měsíce července. Žádáme Vás tímto o zvýšenou opatrnost a respektování značení. Děkujeme za pochopení.

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

23.6.2016 09:44:56 - Aktuality
Zasedání Zastupitelstva města Chropyně se uskuteční ve čtvrtek 30. června 2016 od 16:00 v místnosti č. 10 v Městském kulturním středisku Chropyně. Navržený program jednání je přílohou této zprávy. Materiály, které se budou na tomto zasedání projednávat jsou k dispozici v sekci Připravované zastupitelstvo.
Příloha: POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Noc kostelů 2016

6.6.2016 12:52:35 - Aktuality
Celostátní akce s názvem "Noc kostelů" proběhne 10.6.2016 i v Chropyni. Více informací v přiloženém letáku.
Příloha: Noc kostelů 2016

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ "ELÁ HOP"

6.6.2016 11:19:47 - Aktuality
OZNÁMENÍ
Oznamujeme občanům, že od pondělí 6. června bude probíhat ve vnitrobloku sídliště mezi ulicemi Moravská a Nádražní rekonstrukce hřiště Elá Hop. Předpokládaný termín ukončení celé rekonstrukce je 24. června 2016.
 
Příloha: OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ "ELÁ HOP"

Poděkování Zlínskému kraji za finanční podporu Pečovatelské služby města Chropyně

2.5.2016 13:22:09 - Aktuality
Město Chropyně děkuje Zlínskému kraji za poskytnutí finanční podpory pro Pečovatelskou službu města Chropyně ve výši 650.000,- Kč z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2016 určenou na úhradu nákladů spojených se základními činnostmi této jmenované terénní sociální služby.                                                                                      Ing. Věra Sigmundová

Venčení psů – výzva chovatelům

2.2.2016 07:49:24 - Aktuality
Problematika chovu psů ve městech je frekventované téma, které má své příznivce, ale také odpůrce. Cílem tohoto příspěvku je upozornění na nepřístojnost, která spočívá v umožnění volného pobíhání psů některými chovateli na loukách Hejtman. Zdánlivě ničemu neškodící počínání může mít za následek poškozování životních podmínek živočichů, v krajním případě ohrožování nebo zraňování volně žijících zvířat. Více

INDIVIDUÁLNÍ ŽÁDOST O DOTACI PRO OBLAST SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ

15.1.2016 11:12:18 - Aktuality
Na stránkách města Chropyně (odkaz žádosti, formuláře odbor sociálních věcí) jsou pro případné zájemce o dotaci z rozpočtu města Chropyně pro rok 2016 umístěny informace ohledně podání individuální žádosti - náležitosti žádosti a vzor žádosti.
Cílem individuální dotace je podpora konkrétního žadatele pro okruh činnosti v uvedené oblasti, která není podporována žádným vyhlášeným dotačním programem města Chropyně.
  
Příloha: INDIVIDUÁLNÍ ŽÁDOST O DOTACI PRO OBLAST SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ