Aktuality Hlášení rozhlasu »

Zápis stavů elektroměrů

14.1.2019 07:26:38 - Aktuality
E.ON Česká republika oznamuje, že bude ve dnech 14. až 25. ledna probíhat v Chropyni zápis stavu elektroměrů všech dodavatelských firem. Umožněte prosím přístup ke svým elektroměrům nebo zanechte zapsaný stav elektroměru na viditelném místě. Děkujeme

Výzkum společnosti MEDIAN

4.1.2019 10:33:47 - Aktuality
Česká nezávislá výzkumná společnost MEDIAN (MEDIAN - Výzkum trhu, médií a veřejného mínění, vývoj software Praha, s. r. o., IČ: 48587001) v současnosti provádí prestižní mezinárodní šetření „Politické postoje“.
Některé byty nebo domy v našem městě byly náhodně vybrány k účasti na tomto výzkumném šetření. Tazatelé společnosti MEDIAN navštíví vybrané domácnosti do konce měsíce února 2019.
Veškeré bližší informace získají zájemci na telefonním čísle 225 301 639 nebo mohou napsat svůj dotaz na adresu: politické.postoje@median.cz

Město Chropyně vypsalo Programy S a Z pro poskytování dotací na rok 2019

21.12.2018 10:40:36 - Aktuality
Město Chropyně vyhlašuje výzvu k podání žádostí pro poskytování dotací z rozpočtu města Chropyně pro rok 2019 na podporu sportovní činnosti - PROGRAM S, a na podporu zájmových a volnočasových aktivit - PROGRAM Z.
Žádosti se budou přijímat v termínu od 1. února 2019 do 1. března 2019.
Příloha: Město Chropyně vypsalo Programy S a Z pro poskytování dotací na rok 2019

Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy

17.12.2018 15:38:21 - Aktuality
Město Chropyně vyhlašuje dle § 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa pracovník v sociálních službách Pečovatelské služby města Chropyně.
Více informací naleznete v příloze.
Příloha: Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy

Cena za dodávku vody pitné a za odvádění a čištění odpadních vod pro rok 2019

22.11.2018 11:15:44 - Aktuality
Oznámení o ceně za dodávku vody pitné a odvádění a čistění odpadních vod pro rok 2019 od společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. naleznete v příloze.
Příloha: Cena za dodávku vody pitné a za odvádění a čištění odpadních vod pro rok 2019

VOLBY 2018 - Výsledek voleb do Zastupitelstva města Chropyně

6.10.2018 22:23:40 - Aktuality
Městský úřad v Chropyni zveřejňuje výsledek voleb do zastupitelstva města Chropyně

Výsledky jsou dostupné i na webu:  https://volby.cz/pls/kv2018/kv1111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=7201&xobec=588512&xstat=0&xvyber=0
Příloha: VOLBY 2018 - Výsledek voleb do Zastupitelstva města Chropyně

Rekonstrukce chodníku

5.9.2018 16:03:56 - Aktuality
Město Chropyně oznamuje, že bude probíhat rekonstrukce části chodníku vedoucího od bývalého „Mixu“ ke „Svobodárně“. Práce budou zahájeny 6. září 2018 a předpoklad dokončení je 25. října 2018. Doufáme, že práce budou probíhat dle harmonogramu a klimatické podmínky umožní práce dokončit včas. Žádáme Vás o shovívavost během stavby.

Svoz pytlovaného tříděného odpadu

3.7.2018 13:04:36 - Aktuality
Svoz tříděného odpadu v pytlech bude probíhat i v dalších měsících každých 14 dní v liché týdny, tak jako dosud.
Ve státní svátky bude probíhat i svoz pytlového sběru odpadů.

Africký mor prasat ("AMP")

23.1.2018 09:12:11 - Aktuality
Krajská veterinární správa vydala podle § 15 vyhlášky č. 202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání AMP, a v souladu s prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2014/709/EU ze dne 9. 10. 2014 o veterinárních opatřeních pro tlumení AMP  mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy AMP ve Zlínském kraji.
Více
Příloha: Africký mor prasat ("AMP")