Aktuality Hlášení rozhlasu »

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

23.7.2018 15:50:04 - Aktuality

E.ON Česká republika oznamuje, že v pondělí 30.07.2018 v době od 7:30 do 13:00 bude z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy přerušena dodávka el. energie, a to část ulice Hrad a část u Malého chropyňského rybníka. Bližší informace viz příloha.

Příloha: OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

17.7.2018 13:23:04 - Aktuality
Město Chropyně vyhlašuje dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů výběrové řízení na obsazení pracovního místa odborný referent životního prostředí v Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně.
Přihlášku do výběrového řízení naleznete ve Formulářích.
Příloha: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

VOLBY 2018 - Informace o podávání kandidátních listin

9.7.2018 08:47:23 - Aktuality
Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí, které se budou konat ve dnech 5. a 6. října 2018, musí být odevzdané nejpozději v úterý 31. července 2018 v 16:00.
 
  Více

Svoz pytlovaného tříděného odpadu

3.7.2018 13:04:36 - Aktuality
Svoz tříděného odpadu v pytlech bude probíhat i v dalších měsících každých 14 dní v liché týdny, tak jako dosud.
Ve státní svátky bude probíhat i svoz pytlového sběru odpadů.

VOLBY 2018 - Potřebný počet podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty

3.7.2018 08:53:27 - Aktuality
V souvislosti s přípravou konání voleb do zastupitelstev obcí, které se uskuteční ve dnech 5. a 6. října 2018, Městský úřad v Chropyni, jakožto pověřený obecní úřad, tímto podle ustanovení § 21 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje potřebný počet podpisů na peticích podporujících kandidaturu volebních stran typ nezávislý kandidát a sdružení nezávislých kandidátů:
Více

VOLBY 2018 - Seznam obcí, ze kterých se kandidátní listiny podávají Městskému úřadu v Chropyni

3.7.2018 08:49:00 - Aktuality
V souvislosti s přípravou konání voleb do zastupitelstev obcí, které se uskuteční ve dnech 5. a 6. října 2018 Městský úřad v Chropyni, jakožto pověřený obecní úřad, tímto podle ust. § 21 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů sděluje, že pro volby do zastupitelstva obce Kyselovice, obce Záříčí, obce Žalkovice a města Chropyně se kandidátní listiny podávají pověřenému obecnímu úřadu tj. Městskému úřadu v Chropyni.
Více

VOLBY 2018 - Volební právo občanů jiných členských států EU

20.6.2018 13:29:19 - Aktuality
Právo volit, právo být volen, právo podepsat petici na podporu kandidatury nezávislého kandidáta či sdružení nezávislých kandidátů i právo být členem okrskové volební komise přiznává zákon také státním občanům jiných členských států EU.
Více
Příloha: VOLBY 2018 - Volební právo občanů jiných členských států EU

VOLBY 2018 - Informace k volbám do zastupitelstev obcí

6.6.2018 12:45:00 - Aktuality
Volby do zastupitelstva obcí se řídí zákonem č. 491/2001 Sb. a prováděcím předpisem je vyhláška č. 59/2002 Sb. Termín jejich konání vyhlásil prezident republiky na pátek 5. a sobotu 6. října 2018.

Informace v této zprávě jsou určeny politickým stranám a hnutím, nezávislým kandidátům a sdružením nezávislých kandidátů, kteří se v těchto volbách budou chtít ucházet o hlasy voličů. 
Více

Dočasná úprava jízdního řádu

2.5.2018 13:38:39 - Aktuality

Upozorňujeme občany, že po dobu rekonstrukce ulice K. H. Máchy bude dočasně od 09.05.2018 upraven autobusový jízdní řád ve směru Kroměříž, Záříčí, Plučisko. Oproti stávajícímu stavu nebudou k ZŠ Fučíkova zajíždět spoje 40 a 80 linky 70010. Zastavovat budou dle výlukového jízdního řádu jen na zastávkách Kovárna a ZŠ Fučíkova. Výlukový jízdní řád platný od 09.05.2018, viz příloha. 

Příloha: Dočasná úprava jízdního řádu

Africký mor prasat ("AMP")

23.1.2018 09:12:11 - Aktuality
Krajská veterinární správa vydala podle § 15 vyhlášky č. 202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání AMP, a v souladu s prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2014/709/EU ze dne 9. 10. 2014 o veterinárních opatřeních pro tlumení AMP  mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy AMP ve Zlínském kraji.
Více
Příloha: Africký mor prasat ("AMP")