Aktuality Hlášení rozhlasu »

Odečty stavů vodoměrů v místní části Plešovec

21.9.2018 10:55:53 - Aktuality

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., oznamují, že v pondělí 24.09.2018 budou v místní části Plešovec probíhat odečty stavů vodoměrů. Umožněte prosím pracovníkům VaK Kroměříž přístup k vodoměru. Žádáme odběratele, aby v případě nepřítomnosti zapsali stav svého vodoměru na lístek a vyvěsili jej na viditelném místě.

Pozvánka na jednání Zastupitelstva města Chropyně

19.9.2018 15:16:37 - Aktuality
Zveme Vás na jednání Zastupitelstva města Chropyně, které se uskuteční 26.09.2018 v 16:00 v Městském kulturním středisku, místnost č. 10. Program jednání viz příloha.
Příloha: Pozvánka na jednání Zastupitelstva města Chropyně

VOLBY 2018 - Informace o době a místě konání voleb

17.9.2018 17:41:06 - Aktuality
Volby do Zastupitelstva města Chropyně se uskuteční v pátek 5. října 2018 v době od 14:00 do 22:00 a v sobotu 6. října 2018 v době od 08:00 do 14:00.
Místem konání voleb je: Více
Příloha: VOLBY 2018 - Informace o době a místě konání voleb

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

17.9.2018 12:28:39 - Aktuality

E.ON Česká republika oznamuje, že v pondělí 24.09.2018 v době od 7:30 do 17:30 bude z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy přerušena dodávka el. Energie v ulici Oujezdy, Tovačovská, Haltýře a Včelín. Viz příloha.

Příloha: Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Rekonstrukce chodníku

5.9.2018 16:03:56 - Aktuality
Město Chropyně oznamuje, že bude probíhat rekonstrukce části chodníku vedoucího od bývalého „Mixu“ ke „Svobodárně“. Práce budou zahájeny 6. září 2018 a předpoklad dokončení je 25. října 2018. Doufáme, že práce budou probíhat dle harmonogramu a klimatické podmínky umožní práce dokončit včas. Žádáme Vás o shovívavost během stavby.

VOLBY 2018 - Přehled kandidátů

27.8.2018 11:26:03 - Aktuality
Přehled podaných kandidátních listin i jednotlivých kandidátů lze získat na stránkách Českého statistického úřad Volby.cz: https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv2211?xjazyk=CZ&xid=1&xv=12&xdz=2&xnumnuts=7201&xobec=588512

Oznámení o změně jízdního řádu z důvodu trvající uzavírky ulice K. H. Máchy

22.8.2018 13:38:42 - Aktuality

Z důvodu pokračování uzavírky ulice K. H. Máchy bude od 03.09.2018 upravený autobusový jízdní řád, viz příloha.

Příloha: Oznámení o změně jízdního řádu z důvodu trvající uzavírky ulice K. H. Máchy

Svoz pytlovaného tříděného odpadu

3.7.2018 13:04:36 - Aktuality
Svoz tříděného odpadu v pytlech bude probíhat i v dalších měsících každých 14 dní v liché týdny, tak jako dosud.
Ve státní svátky bude probíhat i svoz pytlového sběru odpadů.

VOLBY 2018 - Volební právo občanů jiných členských států EU

20.6.2018 13:29:19 - Aktuality
Právo volit, právo být volen, právo podepsat petici na podporu kandidatury nezávislého kandidáta či sdružení nezávislých kandidátů i právo být členem okrskové volební komise přiznává zákon také státním občanům jiných členských států EU.
Více
Příloha: VOLBY 2018 - Volební právo občanů jiných členských států EU

Africký mor prasat ("AMP")

23.1.2018 09:12:11 - Aktuality
Krajská veterinární správa vydala podle § 15 vyhlášky č. 202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání AMP, a v souladu s prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2014/709/EU ze dne 9. 10. 2014 o veterinárních opatřeních pro tlumení AMP  mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy AMP ve Zlínském kraji.
Více
Příloha: Africký mor prasat ("AMP")