Aktuality Hlášení rozhlasu »

XXIV. setkání s občany města

14.11.2018 10:28:51 - Aktuality

Město Chropyně ve spolupráci s místní organizací Svazu tělesně postižených v Chropyni Vás srdečně zvou na XXIV. setkání s občany města, které se uskuteční ve čtvrtek 22. listopadu 2018 v 16:00 v Městském kulturním středisku Chropyně. Bližší informace viz příloha.

Příloha: XXIV. setkání s občany města

Upozornění - MESOH

6.11.2018 09:11:19 - Aktuality
Dne 30.09.2018 byl ukončen první MESOH rok. Měsíc listopad 2018 je stanoven jako měsíc pro uplatňování reklamací. Po jeho uplynutí nebudou už reklamace přijímány. tzn., že celkové roční úlevy na poplatku nebude možné upravovat. Proto si zkontrolujte své odpadové účty (např. načtené vývozy pytlů, body ….). V případě nejasností se obracejte prostřednictvím chatovacího okna na www.mojeodpadky.cz nebo na e-maily kolektiv@mojeodpadky.cz. Více informací naleznete na webových stránkách města Chropyně v sekci „ odpadový systém - základní informace “.

VOLBY 2018 - Výsledek voleb do Zastupitelstva města Chropyně

6.10.2018 22:23:40 - Aktuality
Městský úřad v Chropyni zveřejňuje výsledek voleb do zastupitelstva města Chropyně

Výsledky jsou dostupné i na webu:  https://volby.cz/pls/kv2018/kv1111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=7201&xobec=588512&xstat=0&xvyber=0
Příloha: VOLBY 2018 - Výsledek voleb do Zastupitelstva města Chropyně

Rekonstrukce chodníku

5.9.2018 16:03:56 - Aktuality
Město Chropyně oznamuje, že bude probíhat rekonstrukce části chodníku vedoucího od bývalého „Mixu“ ke „Svobodárně“. Práce budou zahájeny 6. září 2018 a předpoklad dokončení je 25. října 2018. Doufáme, že práce budou probíhat dle harmonogramu a klimatické podmínky umožní práce dokončit včas. Žádáme Vás o shovívavost během stavby.

Svoz pytlovaného tříděného odpadu

3.7.2018 13:04:36 - Aktuality
Svoz tříděného odpadu v pytlech bude probíhat i v dalších měsících každých 14 dní v liché týdny, tak jako dosud.
Ve státní svátky bude probíhat i svoz pytlového sběru odpadů.

Africký mor prasat ("AMP")

23.1.2018 09:12:11 - Aktuality
Krajská veterinární správa vydala podle § 15 vyhlášky č. 202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání AMP, a v souladu s prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2014/709/EU ze dne 9. 10. 2014 o veterinárních opatřeních pro tlumení AMP  mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy AMP ve Zlínském kraji.
Více
Příloha: Africký mor prasat ("AMP")