Aktuality Hlášení rozhlasu »

Rušení televizního vysílání

22.9.2016 09:03:48 - Aktuality
Vážení občané, dne 13.7.2016 byla na objektu č. p. 620 v ulici Díly (bývalá „Svobodárka“ u hřbitova) spuštěna nová radiotelekomunikační služba „LTE“ . Následkem provozu této služby může být rušení televizního signálu. MěÚ Chropyně se o této skutečnosti dověděl nedávno až od občana, který byl zavedením služby poškozen v příjmu televizního signálu. Jednotlivé případy rušení TV mohou být řešeny individuálně podáváním vašich stížností na Český telekomunikační úřad prostřednictvím přiloženého formuláře. Nabízíme Vám však možnost předat vyplněný formulář oznámení případu rušení na MěÚ Chropyně, který zajistí hromadné uplatnění stížnosti na uvedeném telekomunikačním úřadě. Případy rušení hlaste na MěÚ Chropyně neodkladně, nejpozději do konce září 2016. Případné další informace k problematice naleznete na webových stránkách ČTÚ -  http://www.ctu.cz/.
Formulář je ke stažení zde.

AKCE KLUBU VETERÁNŮ V CHROPYNI-ZMĚNA TRASY

19.9.2016 12:39:52 - Aktuality
Klub sběratelů historických vozidel Oldtimer club Helfštýn zakončí tuto neděli 25. září letošní sezonu, cestou z Lipníku nad Bečvou se zastaví i tady u nás v Chropyni.  Bude-li počasí příznivé historickým vozidlům, pak se  v době od 11:30 do 13:00 hodin můžete u zámku v Chropyni těšit na výstavu až 100 kusů veteránů nejrůznějšího druhu. Přijde, určitě se bude na co dívat.
Příloha: AKCE KLUBU VETERÁNŮ V CHROPYNI-ZMĚNA TRASY

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

19.9.2016 10:12:15 - Aktuality
E.ON Česká republika oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude v pondělí 26. září  v době od 7:30 do 10:30 přerušena dodávka elektrické energie v ulici Oujezdy a Tovačovská. Bližší informace  viz příloha.
Příloha: OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

VYJÁDŘENÍ SPOLEČNOSTI VaK K PORUCHÁM NA VODOVODNÍM PŘIVADĚČI

18.9.2016 08:58:58 - Aktuality

K velké nelibosti občanů města Chropyně, obce Plešovec a Zářičí, došlo v poslední době celkem ke čtyřem poruchám na vodovodním přivaděči Břest – Chropyně, který je vyrobený z osinkocementového materiálu o profilu DN 300.

Více

ZAHÁJENÍ PRACÍ V ULICÍCH KŘIŽNÍ A ZÁVĚTŘÍ

14.9.2016 10:02:51 - Aktuality
Město Chropyně oznamuje občanům, že vzhledem k příznivému počasí a rychlému postupu prací, dojde k zahájení rekonstrukce v ulicích Křižní a Závětří již v pondělí 19.9.2016 !
Příloha: ZAHÁJENÍ PRACÍ V ULICÍCH KŘIŽNÍ A ZÁVĚTŘÍ

Poděkování Zlínskému kraji za finanční podporu Pečovatelské služby města Chropyně

14.9.2016 10:00:01 - Aktuality
Město Chropyně děkuje Zlínskému kraji za poskytnutí finanční podpory ve výši 150.000 Kč pro Pečovatelskou službu města Chropyně z rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění priorit na území Zlínského kraje pro rok 2016. Finanční podpora je určena na úhradu nákladů spojených se základními činnostmi této jmenované terénní sociální služby.   

SPOLEČNOST E.ON UPOZORŇUJE VLASTNÍKY NEMOVITOSTÍ

12.9.2016 12:20:58 - Aktuality
Společnost E.ON Distribuce žádá vlastníky nemovitosí (pozemků) o odstranění nebo ořez dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.
Práce, při kterých by mohla být ohrožena bezpečnost osob, technický stav vedení nebo jeho provoz, může být prováděna pouze se souhlasem společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. 
Příloha: SPOLEČNOST E.ON UPOZORŇUJE VLASTNÍKY NEMOVITOSTÍ

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

26.8.2016 08:00:22 - Aktuality
Městské kulturní středisko Chropyně Vás zve na one man show s názvem Vysavač. Jedná se o velice úspěšné představení šité na míru Bohumilu Kleplovi oblíbeným spisovatelem a cénáristou Patrikem Hartlem, které se koná ve čtvrtek 6. října od 19:00.  Přijďte se pobavit, nechat si vysát každodenní starosti z hlavy. Výjimečný komediální talent Bohumila Klepla Vás zaručení naladí  a rozesměje. Vstupenky se prodávají na Správě majetku města Chropyně za 270 Kč, na místě před představením bude vstupné za 300 Kč.

OPRAVA ULIC KŘIŽNÍ A ZÁVĚTŘÍ

22.8.2016 14:08:28 - Aktuality
Město Chropyně oznamuje občanům, že bude probíhat rekonstrukce místní komunikace části ulice Křižní a ulice Závětří
1. etapa : ulice Závětří od 29.8.2016 do 16.10.2016
2. etapa : ulice Křižní od 17.10.2016 do 4.12.2016
Příloha: OPRAVA ULIC KŘIŽNÍ A ZÁVĚTŘÍ

STUDIE ZEFEKTIVNĚNÍ DOPRAVY A ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI SILNIČNÍ DOPRAVY V CHROPYNI – PROJEDNÁNÍ S OBČANY

12.8.2016 09:42:24 - Aktuality
Zastupitelstvo města projednávalo na svém zasedání dne 30. června 2016 mimo jiné i Studii zefektivnění dopravy a zvýšení bezpečnosti silniční dopravy v Chropyni, kterou zpracovala firma Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Brno. Studie byla zadána na několik dopravně problematických lokalit, které byly vytipovány na základě stížností a požadavků občanů našeho města. Více
Příloha: STUDIE ZEFEKTIVNĚNÍ DOPRAVY A ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI SILNIČNÍ DOPRAVY V CHROPYNI – PROJEDNÁNÍ S OBČANY

1 2 | | Poslední »