Aktuality Hlášení rozhlasu »

VÍTÁNÍ JARA 2018

19.3.2018 15:23:13 - Aktuality
TOM Kamínek Chropyně společně s KČT Vás srdečně zvou na první jarní vycházku do Hradiska, která se uskuteční v sobotu 24.3.2018 od 9:00 z náměstí Svobody od spořitelny. Sebou vezměte buřty na opékání a  dobrou náladu.

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

16.3.2018 12:15:44 - Aktuality
E.ON Česká republika oznamuje, že ve  středu 21.3.2018 v době od 7:30 do 15:00 bude z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy přerušena dodávka el. energie v místní části Plešovec. Viz příloha.
Příloha: OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

PODOMNÍ PRODEJ

15.3.2018 15:32:27 - Aktuality
Upozorňujeme občany našeho města, aby nereagovali na nabídky podomních prodejců elektřiny, kteří se v těchto dnech vyskytují v mašem městě. Podomní prodej je na území města Chropyně zakázán. Proto nabídky neakceptujte, v krajním případě volejte policii ČR na číslo 158.

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA

15.3.2018 12:17:45 - Aktuality
Turisté, ZŠ Chropyně, Zručné babičky a jejich přátelé Vás zvou na JARNÍ A VELIKONOČNÍ VÝSTAVU výtvarných a ručních prací, která se koná 24.03.2018 a 25.03.2018 vždy od 13:00 do 17:00 a 26.03.2018 až 28.03.2018 od 08:00 do 14:00 ve víceúčelovém sále chropyňského zámku. Příjem exponátů proběhne ve čtvrtek 22.03.2018 od 13:00 do 16:00 a v pátek 23.03.2018 od 9:00 do 12:00 ve víceúčelovém sále chropyňského zámku.

PŘEDBĚŽNÉ INFORMACE K VOLBÁM DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

14.3.2018 16:25:00 - Aktuality
Volby do zastupitelstva obcí se řídí zákonem č. 491/2001 Sb. a prováděcím předpisem je vyhláška č. 59/2002 Sb. Termín jejich konání vyhlásí prezident republiky Miloš Zeman.

Informace v této zprávě jsou určeny politickým stranám a hnutím, nezávislým kandidátům a sdružením nezávislých kandidátů, kteří se v těchto volbách budou chtít ucházet o hlasy voličů. 
  Více

OPRAVA CHODNÍKU V ULICI MASARYKOVA

6.3.2018 10:00:43 - Aktuality
Oznamujeme, že od pondělí 12.03.2018 až do pátku 11.05.2018 bude probíhat oprava chodníku, vjezdů a osazení zábrany v části ulice Masarykova, a to od průjezdu k zahrádkám ve Mlýně směrem k výjezdu na Kojetín. Parkování vozů na vjezdech či podél chodníku na komunikaci a výjezd z nemovitostí nebude v průběhu výstavby v ulici možný, a proto doporučujeme k parkování využít přilehlá parkoviště a ulice. Doufáme, že práce budou probíhat dle připraveného harmonogramu a klimatické podmínky umožní práce zahájit i dokončit včas. Tímto Vás žádáme o shovívavost během stavby a děkujeme za Vaši vstřícnost a pochopení při provádění opravy.

SMM CHROPYNĚ - PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

26.2.2018 11:33:32 - Aktuality
Správa majetku města Chropyně zahájila  předprodej vstupenek na divadelní představení s názvem Mandarínková izba. Jedná se o komedii plnou francouzského espritu a šarmu nabízející vtipné příběhy.  V titulní roli se divákům představí Maroš Kramár. Představení se koná v sobotu 24. března od 18:00 v Městském kulturním středisku Chropyně. Vstupné 250 Kč. Těšíme se na Vás.

VÝSLEDKY VOLBY PREZIDENTA ČR VE MĚSTĚ CHROPYNĚ

29.1.2018 11:12:44 - Aktuality
Výsledky volby prezidenta České republiky za obě kola volby za celé město i za jednotlivé orksky.
Příloha: VÝSLEDKY VOLBY PREZIDENTA ČR VE MĚSTĚ CHROPYNĚ

Africký mor prasat ("AMP")

23.1.2018 09:12:11 - Aktuality
Krajská veterinární správa vydala podle § 15 vyhlášky č. 202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání AMP, a v souladu s prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2014/709/EU ze dne 9. 10. 2014 o veterinárních opatřeních pro tlumení AMP  mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy AMP ve Zlínském kraji.
Více
Příloha: Africký mor prasat ("AMP")

BYL VYPSÁN PROGRAM NA PODPORU SPORTOVNÍ ČINNOSTI A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE V ROCE 2018

5.1.2018 07:11:00 - Aktuality
Město Chropyně vyhlašuje PROGRAM S - na podporu sportovní činnosti a PROGRAM Z - na podporu zájmových a volnočasových aktivit. Žádosti se budou přijímat od 5. února 2018 do 5. března 2018 - viz příloha. Více
Příloha: BYL VYPSÁN PROGRAM NA PODPORU SPORTOVNÍ ČINNOSTI A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE V ROCE 2018

1 2 | | Poslední »