Aktuality Hlášení rozhlasu »

PROJEKT OBEC OBČANŮM

30.9.2016 12:57:12 - Aktuality
Vážení občané, naše město se zapojilo do veřejné energetické soutěže v rámci projektu Obec Občanům, kde pro domácnosti i místní firmy a spolky získala exklusivní ceny za elektřinu a plyn. Využijte možnosti bezpečně šetřit až desítky procent a přihlaste se.
Více informací o soutěži získáte na webu www.chropyne.obecobcanum.cz, anebo se rovnou můžete přihlásit on-line.
Příloha: PROJEKT OBEC OBČANŮM

VYJÁDŘENÍ SPOLEČNOSTI VaK K PORUCHÁM NA VODOVODNÍM PŘIVADĚČI

18.9.2016 08:58:58 - Aktuality

K velké nelibosti občanů města Chropyně, obce Plešovec a Zářičí, došlo v poslední době celkem ke čtyřem poruchám na vodovodním přivaděči Břest – Chropyně, který je vyrobený z osinkocementového materiálu o profilu DN 300.

Více

ZAHÁJENÍ PRACÍ V ULICÍCH KŘIŽNÍ A ZÁVĚTŘÍ

14.9.2016 10:02:51 - Aktuality
Město Chropyně oznamuje občanům, že vzhledem k příznivému počasí a rychlému postupu prací, dojde k zahájení rekonstrukce v ulicích Křižní a Závětří již v pondělí 19.9.2016 !
Příloha: ZAHÁJENÍ PRACÍ V ULICÍCH KŘIŽNÍ A ZÁVĚTŘÍ

OPRAVA ULIC KŘIŽNÍ A ZÁVĚTŘÍ

22.8.2016 14:08:28 - Aktuality
Město Chropyně oznamuje občanům, že bude probíhat rekonstrukce místní komunikace části ulice Křižní a ulice Závětří
1. etapa : ulice Závětří od 29.8.2016 do 16.10.2016
2. etapa : ulice Křižní od 17.10.2016 do 4.12.2016
Příloha: OPRAVA ULIC KŘIŽNÍ A ZÁVĚTŘÍ

STUDIE ZEFEKTIVNĚNÍ DOPRAVY A ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI SILNIČNÍ DOPRAVY V CHROPYNI – PROJEDNÁNÍ S OBČANY

12.8.2016 09:42:24 - Aktuality
Zastupitelstvo města projednávalo na svém zasedání dne 30. června 2016 mimo jiné i Studii zefektivnění dopravy a zvýšení bezpečnosti silniční dopravy v Chropyni, kterou zpracovala firma Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Brno. Studie byla zadána na několik dopravně problematických lokalit, které byly vytipovány na základě stížností a požadavků občanů našeho města. Více
Příloha: STUDIE ZEFEKTIVNĚNÍ DOPRAVY A ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI SILNIČNÍ DOPRAVY V CHROPYNI – PROJEDNÁNÍ S OBČANY

INDIVIDUÁLNÍ ŽÁDOST O DOTACI PRO OBLAST SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ

15.1.2016 11:12:18 - Aktuality
Na stránkách města Chropyně (odkaz žádosti, formuláře odbor sociálních věcí) jsou pro případné zájemce o dotaci z rozpočtu města Chropyně pro rok 2016 umístěny informace ohledně podání individuální žádosti - náležitosti žádosti a vzor žádosti.
Cílem individuální dotace je podpora konkrétního žadatele pro okruh činnosti v uvedené oblasti, která není podporována žádným vyhlášeným dotačním programem města Chropyně.
  
Příloha: INDIVIDUÁLNÍ ŽÁDOST O DOTACI PRO OBLAST SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ