Aktuality Hlášení rozhlasu »

UZAVŘENÍ MATRIKY

7.12.2016 10:54:39 - Aktuality
MěÚ Chropyně oznamuje, že úsek matriky a evidence obyvatel bude v době od 20.12.2016 do 04.01.2017 uzavřen z důvodu čerpání řádné dovolené. O výpisy z CzechPOINT, si můžete požádat v úřadní dny pondělí a středa u paní   Bc. Dany  Jedličkové, první patro, dveře č. 112. O ověřování podpisu a listin je možno požádat u paní Mgr. Ivany Zlámalové, přízemí, dveře č. 3, ve dnech 21.12.2016, 2.1. a 4.1.2017. V ostatní dny můžete využít služeb České pošty.
 

UZAVŘENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY CHROPYNĚ

5.12.2016 15:45:58 - Aktuality

Městská knihovna v Chropyni oznamuje svým čtenářům, že bude ve čtvrtek 8.12.2016 z provozních důvodů uzavřena.

BRIGÁDA

30.11.2016 16:20:53 - Aktuality

Společnost Delta servis hledá pracovníky pro zajištění úklidu sněhu na nástupištích ve vlakové stanici Chropyně. Práce proběhne v zimním období 2016/2017 ve dnech, kdy bude sněžit. Odměna za tuto práci činí 100 Kč/h. Pracovní pomůcky budou zajištěny. V případě zájmu a pro více informací kontaktujte tel. č. 778 080 832.

INFORMACE O KÁCENÍ KATALP NA ULICI DÍLY

27.10.2016 09:26:11 - Aktuality
Na základě dlouhodobých problémů se stromy – katalpami, které se nacházejí na pozemcích p.č. 1039/17, 1034 a 1039/7 na ulici Díly v k.ú. Chropyně a s tímto spojenými stížnostmi občanů na extrémní výskyt mšic, který způsobuje poškozování majetku obyvatel, především automobilů, které zde parkují, požádalo město Chropyně Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, pracoviště Kroměříž o zjištění příčiny poškození 19 ks katalp. Bylo zjištěno poměrně rozsáhlé napadení listů stejnokřídlým hmyzem (čeleď Aphididae) a houbovým patogenem z rodu Erysiphe.
  Více

VYJÁDŘENÍ SPOLEČNOSTI VaK K PORUCHÁM NA VODOVODNÍM PŘIVADĚČI

18.9.2016 08:58:58 - Aktuality

K velké nelibosti občanů města Chropyně, obce Plešovec a Zářičí, došlo v poslední době celkem ke čtyřem poruchám na vodovodním přivaděči Břest – Chropyně, který je vyrobený z osinkocementového materiálu o profilu DN 300.

Více

ZAHÁJENÍ PRACÍ V ULICÍCH KŘIŽNÍ A ZÁVĚTŘÍ

14.9.2016 10:02:51 - Aktuality
Město Chropyně oznamuje občanům, že vzhledem k příznivému počasí a rychlému postupu prací, dojde k zahájení rekonstrukce v ulicích Křižní a Závětří již v pondělí 19.9.2016 !
Příloha: ZAHÁJENÍ PRACÍ V ULICÍCH KŘIŽNÍ A ZÁVĚTŘÍ

STUDIE ZEFEKTIVNĚNÍ DOPRAVY A ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI SILNIČNÍ DOPRAVY V CHROPYNI – PROJEDNÁNÍ S OBČANY

12.8.2016 09:42:24 - Aktuality
Zastupitelstvo města projednávalo na svém zasedání dne 30. června 2016 mimo jiné i Studii zefektivnění dopravy a zvýšení bezpečnosti silniční dopravy v Chropyni, kterou zpracovala firma Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Brno. Studie byla zadána na několik dopravně problematických lokalit, které byly vytipovány na základě stížností a požadavků občanů našeho města. Více
Příloha: STUDIE ZEFEKTIVNĚNÍ DOPRAVY A ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI SILNIČNÍ DOPRAVY V CHROPYNI – PROJEDNÁNÍ S OBČANY

INDIVIDUÁLNÍ ŽÁDOST O DOTACI PRO OBLAST SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ

15.1.2016 11:12:18 - Aktuality
Na stránkách města Chropyně (odkaz žádosti, formuláře odbor sociálních věcí) jsou pro případné zájemce o dotaci z rozpočtu města Chropyně pro rok 2016 umístěny informace ohledně podání individuální žádosti - náležitosti žádosti a vzor žádosti.
Cílem individuální dotace je podpora konkrétního žadatele pro okruh činnosti v uvedené oblasti, která není podporována žádným vyhlášeným dotačním programem města Chropyně.
  
Příloha: INDIVIDUÁLNÍ ŽÁDOST O DOTACI PRO OBLAST SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ