Aktuality Hlášení rozhlasu »

ODEČTY STAVŮ VODOMĚRŮ V CHROPYNI

10.2.2017 12:59:38 - Aktuality

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., oznamují občanům, že ve dnech od 15. do 20. února budou v Chropyni probíhat odečty stavů vodoměrů. Umožněte prosím pracovníkům VaK Kroměříž přístup k vodoměru. Žádáme odběratele, aby v případě nepřítomnosti zapsali stav svého vodoměru na lístek a vyvěsili jej na viditelném místě.

Upozornění na splatnost odpadu

7.2.2017 12:56:40 - Aktuality
Finanční odbor upozorňuje, že do 20. února 2017 je splatný místní poplatek za „komunální odpad“ za první pololetí roku 2017. Základní sazba za pololetí činí 318 Kč, pro poplatníky od 70 let platící z titulu trvalého pobytu v Chropyni 159 Kč. Občanům platícím přes SIPO byla částka předepsána ke srážce v měsíci únoru. Ostatním byla zaslána poštovní poukázka. Tuto lze uhradit na poště, převodem z bankovního účtu nebo na pokladně městského úřadu. Neobdržení poukázky není důvodem k nezaplacení poplatku.
 

INFORMACE KRAJSKÉ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

25.1.2017 10:54:49 - Aktuality
Dne 23. 1. 2017 vydala Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj formou nařízení mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření aviární influenzy (ptačí chřipky). Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy v katastrálním území  Lověšice u Přerova v okrese Přerov v Olomouckém kraji.
Ve městě Chropyně nákaza dosud zjištěna nebyla, nacházíme se však v tzv. pásmu dozoru, ve kterém jsou mimořádná opatření stanovena.
Opatření v pásmu dozoru mohou být zrušena v souladu s § 46 vyhlášky nejdříve po uplynutí 30 dní po provedení předběžného vyčištění a dezinfekce infikovaného hospodářství.
Nařízení Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Zlínský kraj je v příloze.
 
Příloha: INFORMACE KRAJSKÉ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

NECHTE SI POSÍLAT ÚDAJE PRO PLACENÍ DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ E-MAILEM

11.1.2017 15:25:55 - Aktuality
Přihlášení k zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail na zdaňovací období 2017 je možné do 15. března 2017. Poplatníkům, přihlášeným k zasílání údajů pro zaplacení daně z nemovitých věcí e-mailem, nebude zaslána složenka
Podrobné informace naleznete v příloze.
Příloha: NECHTE SI POSÍLAT ÚDAJE PRO PLACENÍ DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ E-MAILEM

OBEC OBČANŮM

11.1.2017 15:07:25 - Aktuality
V září a listopadu 2016 se v našem městě konalo první a druhé kolo energetické soutěže. Energetická soutěž byla pořádána v rámci projektu Obec Občanům a jejím cílem bylo snížit občanům Chropyně výdaje za elektřinu a plyn. Do projektu se z našeho města zapojilo celkem 96 odběrných míst.  
Příloha: OBEC OBČANŮM

BYL VYPSÁN NOVÝ PROGRAM NA PODPORU SPORTOVNÍ ČINNOSTI A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE V ROCE 2017

20.12.2016 08:40:40 - Aktuality
Město Chropyně vyhlašuje PROGRAM S - na podporu sportovní činnosti a PROGRAM Z - na podporu zájmových a volnočasových aktivit. Žádosti se budou přijímat od 1. do 28. února 2017 - viz příloha. Více
Příloha: BYL VYPSÁN NOVÝ PROGRAM NA PODPORU SPORTOVNÍ ČINNOSTI A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE V ROCE 2017

INFORMACE O KÁCENÍ KATALP NA ULICI DÍLY

27.10.2016 09:26:11 - Aktuality
Na základě dlouhodobých problémů se stromy – katalpami, které se nacházejí na pozemcích p.č. 1039/17, 1034 a 1039/7 na ulici Díly v k.ú. Chropyně a s tímto spojenými stížnostmi občanů na extrémní výskyt mšic, který způsobuje poškozování majetku obyvatel, především automobilů, které zde parkují, požádalo město Chropyně Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, pracoviště Kroměříž o zjištění příčiny poškození 19 ks katalp. Bylo zjištěno poměrně rozsáhlé napadení listů stejnokřídlým hmyzem (čeleď Aphididae) a houbovým patogenem z rodu Erysiphe.
  Více

VYJÁDŘENÍ SPOLEČNOSTI VaK K PORUCHÁM NA VODOVODNÍM PŘIVADĚČI

18.9.2016 08:58:58 - Aktuality

K velké nelibosti občanů města Chropyně, obce Plešovec a Zářičí, došlo v poslední době celkem ke čtyřem poruchám na vodovodním přivaděči Břest – Chropyně, který je vyrobený z osinkocementového materiálu o profilu DN 300.

Více

ZAHÁJENÍ PRACÍ V ULICÍCH KŘIŽNÍ A ZÁVĚTŘÍ

14.9.2016 10:02:51 - Aktuality
Město Chropyně oznamuje občanům, že vzhledem k příznivému počasí a rychlému postupu prací, dojde k zahájení rekonstrukce v ulicích Křižní a Závětří již v pondělí 19.9.2016 !
Příloha: ZAHÁJENÍ PRACÍ V ULICÍCH KŘIŽNÍ A ZÁVĚTŘÍ

INDIVIDUÁLNÍ ŽÁDOST O DOTACI PRO OBLAST SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ

15.1.2016 11:12:18 - Aktuality
Na stránkách města Chropyně (odkaz žádosti, formuláře odbor sociálních věcí) jsou pro případné zájemce o dotaci z rozpočtu města Chropyně pro rok 2016 umístěny informace ohledně podání individuální žádosti - náležitosti žádosti a vzor žádosti.
Cílem individuální dotace je podpora konkrétního žadatele pro okruh činnosti v uvedené oblasti, která není podporována žádným vyhlášeným dotačním programem města Chropyně.
  
Příloha: INDIVIDUÁLNÍ ŽÁDOST O DOTACI PRO OBLAST SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ