Aktuality Hlášení rozhlasu »

POCHOD ZA KRÁLEM JEČMÍNKEM

18.5.2018 11:27:15 - Aktuality
Klub českých  turistů a TOM Kamínek pořádají v sobotu 26.05.2018 v rámci Chropyně zdravé město 35. ročník turistického pochodu za králem Ječmínkem. Bližší informace viz příloha.
Příloha: POCHOD ZA KRÁLEM JEČMÍNKEM

Náborové závody do atletického oddílu

16.5.2018 09:40:45 - Aktuality
Oddíl atletiky TJ Chropyně pořádá v pátek 25. května v 16:00 na atletickém stadionu náborové závody pro děti z mateřské a základní školy. Spodní věková hranice pro účast je 5 let, nebo alespoň věk blížící se 5 letům.
Pro přihlášené zájemce budou uspořádány běhy na 60 m a 300 m a také skok do dálky.
Zájemci, kteří se budou chtít stát členy atletického oddílu, se mohou přímo na stadionu přihlásit a ihned také získají informace o trénincích.
Tato výzva je určena především rodičům, kteří se domnívají, že jejich děti jsou vhodnými zájemci ke sportování a k rozvíjení své všestrannosti. Využijte této nabízené příležitosti.

Předběžné informace k volbám do zastupitelstev obcí

14.5.2018 16:25:00 - Aktuality
Volby do zastupitelstva obcí se řídí zákonem č. 491/2001 Sb. a prováděcím předpisem je vyhláška č. 59/2002 Sb. Termín jejich konání vyhlásí prezident republiky Miloš Zeman.

Informace v této zprávě jsou určeny politickým stranám a hnutím, nezávislým kandidátům a sdružením nezávislých kandidátů, kteří se v těchto volbách budou chtít ucházet o hlasy voličů. 
  Více

Dočasná úprava jízdního řádu

2.5.2018 13:38:39 - Aktuality

Upozorňujeme občany, že po dobu rekonstrukce ulice K. H. Máchy bude dočasně od 09.05.2018 upraven autobusový jízdní řád ve směru Kroměříž, Záříčí, Plučisko. Oproti stávajícímu stavu nebudou k ZŠ Fučíkova zajíždět spoje 40 a 80 linky 70010. Zastavovat budou dle výlukového jízdního řádu jen na zastávkách Kovárna a ZŠ Fučíkova. Výlukový jízdní řád platný od 09.05.2018, viz příloha. 

Příloha: Dočasná úprava jízdního řádu

Změna svozu pytlů

27.4.2018 11:34:44 - Aktuality
Město Chropyně oznamuje občanům zapojeným do systému MESOH, že od května bude svoz tříděného odpadu shromažďovaného do pytlů a balíků ze všech stanovišť v Chropyni i Plešovci probíhat vždy v lichý čtvrtek bez ohledu na termín svozu směsného komunálního odpadu (SKO). Svoz veškerého odpadu (tj. SKO i tříděného) bude provádět pouze firma Biopas, spol. s r.o.
Žádáme všechny zapojené občany, aby pytle přistavovali ve stanoveném termínu ke stanovištím svozu směsného komunálního odpadu nejpozději v době do 6:00 hodin. Jinak se může stát, že tento nebude odvezen. Děkujeme za pochopení

Petice na podporu Kroměřížské nemocnice

23.4.2018 12:25:05 - Aktuality
Projednávání koncepce zdravotnictví bylo Zastupitelstvem Zlínského kraje odloženo na červnové zasedání, prodloužila se tím tak možnost k vyjádření podpory Kroměřížské nemocnici.
Petice je k dispozici na Městském úřadě v Chropyni na podatelně nebo na sekretariátu a  také v Papírnictví MARHO na Moravské ulici (vedle prodejny Albert).
Více informací na: http://www.zachranme-nemocnici.cz/
Příloha: Petice na podporu Kroměřížské nemocnice

Prodej pozemků v lokalitě Podlesí

12.4.2018 09:29:34 - Aktuality
Město Chropyně oznamuje všem občanům, že v lokalitě Podlesí v k. ú. Chropyně probíhá prodej stavebních pozemků určených pro výstavbu rodinných domů.
Příloha: Prodej pozemků v lokalitě Podlesí

Africký mor prasat ("AMP")

23.1.2018 09:12:11 - Aktuality
Krajská veterinární správa vydala podle § 15 vyhlášky č. 202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání AMP, a v souladu s prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2014/709/EU ze dne 9. 10. 2014 o veterinárních opatřeních pro tlumení AMP  mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy AMP ve Zlínském kraji.
Více
Příloha: Africký mor prasat ("AMP")