Aktuality Hlášení rozhlasu »

PODĚKOVÁNÍ ZLÍNSKÉMU KRAJI

2.7.2015 10:29:40 - Aktuality
Město Chropyně děkuje Zlínskému kraji za poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 134.000 Kč na výdaje spojené s nákupem osobních ochranných zásahových pracovních prostředků pro Sbor dobrovolných hasičů Chropyně v roce 2015.

Oznámení

1.7.2015 11:56:57 - Aktuality
Oznamujeme občanům, že od úterý 7. července bude probíhat na ulici Tyršova v rámci stavby  „Regenerace panelového sídliště - XI. etapa“ kácení stromů.
Od pondělí 13. července 2015 budou pak zahájeny  stavební práce, které potrvají do  22. srpna  2015. Více

INFORMACE PŘESTUPKOVÉ KOMISE

24.6.2015 14:27:09 - Aktuality
Přestupková komise informuje, že v době školních prázdnin od 1. července do 31. srpna bude zasedat ve zkráceném termínu vždy od 8:00 do 10:00, vyjma dne 15. července a 12. srpna, kdy se komise konat nebude z důvodu čerpání řádné dovolené.

D O T A C E na podporu společenských, kulturních a sportovních akcí regionálního charakteru konaných na území MAS Jižní Haná

24.6.2015 11:39:39 - Aktuality
Jižní Haná o. p. s. připravuje dotaci na podporu regionálních akcí konaných na území MAS Jižní Haná. Dotace bude financována z vlastních zdrojů společnosti.
Cílem je zopakovat si a zdokonalit se v čerpání dotačních prostředků metodou komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD, LEADER) stejně jako tomu bylo u tzv. „tréninkové výzvy“, která proběhla na přelomu roku 2013 – 2014. Jedná se tedy znovu o přípravu výzvy, následný příjem a vyhodnocení žádostí a uzavření smluv s podpořenými příjemci dotace. Více

XI. etapa projektu Regenerace panelového sídliště v roce 2015

24.6.2015 07:37:10 - Aktuality
Město Chropyně oznamuje občanům zahájení XI. etapy projektu regenerace panelového sídliště na ulici Tyršova.
Od pondělí 13. července 2015 budou zahájeny na ulici Tyršova (v bezprostřední blízkosti bytových domů č.p. 591-593, 597-599, 603-605) v rámci stavby „Regenerace panelového sídliště - XI. etapa“ stavební práce, které potrvají do druhé poloviny srpna 2015. Žádáme Vás proto o zvýšenou opatrnost a respektování úpravy dopravního značení. Více
Příloha: XI. etapa projektu Regenerace panelového sídliště v roce 2015

OZNÁMENÍ O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

19.6.2015 10:20:46 - Aktuality
Tajemník Městského úřadu v Chropyni vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice "Vedoucí úředník/úřednice Stavebního úřadu v Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Chropyni". Bližší infromace v příloze.
Příloha: OZNÁMENÍ O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

Místrovství ČR v národní házené

15.6.2015 16:32:04 - Aktuality
Ve dnech 19.6.2015 až 21.6.2015 proběhne v Chropyni Mistrovství České republiky starších žáků v národní házené. Rozpis zápasů je uveden v příloze.
Příloha: Místrovství ČR v národní házené

Oprava komunikace Uhřičice

15.6.2015 11:34:50 - Aktuality
V souvislosti s opravami povrchu vozovky v okolí našeho města dojde v dočasnému omezení provozu. Podrobnosti na přiloženém mapovém podkladu.
Příloha: Oprava komunikace Uhřičice