Menu
Město Chropyně
Chropyně
Město Chropyně
rozšířené vyhledávání

Náplň činnosti

Na úseku rozpočtu zejména zpracovává jeho návrh, dále návrh rozpočtového výhledu a rozpočtových opatření. Zpracovává čtvrteletní a roční rozbory hospodaření, včetně finančního vypořádání a sestavuje závěrečný účet hospodaření města a účetní závěrky města. 

 

Na úseku daní a poplatků vykonává a zajišťuje funkci správce daně (poplatku) ve věcech místních poplatků stanovených městem včetně zpracování platebních výměrů, evidence dlužníků a vymáhání nedoplatků. V rámci své působnosti připravuje znění obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích.

Finanční odbor spravuje tyto místní poplatky: 

 • ze psů
 • za užívání veřejného prostranství včetně poplatku za vyhrazené parkovací místo
 • ze vstupného
 • za obecní systém odpadového hospodářství

Informace podle ustanovení § 14a odst. 5 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

Podle § 14a zákona o místních poplatcích má poplatkový subjekt povinnost ohlásit údaje rozhodné pro stanovení poplatkové povinnosti, tato povinnost se nevztahuje na údaj, který si může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup.

Městský úřad Chropyně, jako správce poplatků, informuje poplatkové subjekty, že nemá zřízen automatizovaný přístup do rejstříků nebo evidencí a poplatník nebo plátce poplatku je povinen nahlásit všechny údaje nebo změny podle ustanovení § 14a odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.

Postup při nezaplacení místních poplatků

Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost v termínu určeném příslušnou OZV, pak správce poplatku vyměří nedoplatek platebním výměrem s možností navýšení až na trojnásobek. Pokud dlužník neuhradí vyměřenou částku do 15 dní od nabytí právní moci platebního výměru, je přistoupeno k provedení daňové exekuce. V případě, že bude nedoplatek vymáhán poprvé, správce poplatku dlužníka vyrozumí o výši nedoplatku a upozorní na následky spojené s jeho neuhrazením (to neplatí, pokud byl již dříve vyrozuměn, hrozí-li nebezpečí z prodlení nebo by vyrozumění bylo zjevně neúčelné). Nejčastěji jsou prováděny srážky ze mzdy, z důchodu, z bankovního účtu, z rodičovského příspěvku a jiných příjmů. Za provedení exekuce zaplatí dlužník 2 % z částky vymáhaného nedoplatku nejméně však 500 Kč a nejvýše 500 000 Kč  (postup dle zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 280/2009 Sb. daňový řád ve znění pozdějších předpisů a OSŘ)

 

Finanční odbor dále zajišťuje komplexní vedení a kontrolu účetních knih, zpracovává platovou agendu pro zaměstnance města Chropyně a agendu odměňování veřejných funkcionářů města Chropyně, vede evidenci majetku a zabezpečuje provádění jeho inventarizace, zabezpečuje prodeje, pronájmy a výkupy pozemků, jiné dispozice s majetkem (směny pozemků, věcná břemena atd.) včetně zpracování příslušných smluv.

 

Zabezpečuje pronájmy

 • zahrádek a jiných pozemků ve vlastnictví města
 • sloupů veřejného osvětlení

Postup – žadatel podá žádost o pronájem, rada města následně rozhodne o zveřejnění pronájmu. Na základě tohoto zveřejnění zájemci podávají své nabídky, z nichž rada města určí nejvýhodnější. Následuje uzavření smlouvy. 

 

V oblasti evidence a dohledu nad veřejnými sbírkami zabezpečuje činnosti: 

 • kontrola osvědčení oznámení o konání sbírky
 • pečetění a dohled nad rozpečetěním a počítáním pokladničky
 • zápisy
 • vyúčtování ukončených sbírek

Postup – osoba odpovědná za konání sbírky předloží osvědčení oznámení o konání sbírky na podatelnu Městského úřadu a domluví si se zástupcem FO MěÚ termín zapečetění pokladničky. O tomto úkonu se vyhotoví zápis. Po ukončení sbírky se za přítomnosti zástupce FO MěÚ pokladnička odpečetí, zapíše se do zápisu vybraná částka, vyhotoví se výčetka a dokončí zápis. Po odeslání peněz na bankovní účet, přinese odpovědná osoba kopii dokladu o odeslání na MěÚ.

Úřad

Anketa

Rychlý kontakt

Adresa úřadu
město Chropyně
náměstí Svobody 29
768 11 Chropyně

IČ: 00287245
DIČ: CZ00287245

Kontaktní údaje

Telefon:
+420 573 500 730

E-mail:
e-podatelna

Otevírací doba

Pondělí:

07:30-11:15, 12:15-17:00

Středa:

07:30-11:15, 12:15-17:00

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Únorová voda - pro pole škoda.

Pranostika na akt. den

Je-li na svatého Romana jasno, bude hojná úroda.

Svoz odpadu

Únor 2024
Po Út St Čt So Ne
29 30
31
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13
14
15 16 17 18
19 20
21
22
23 24 25
26 27
28
29 1 2 3

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
 • ​​ První pís. zmínka:
  rok 1261
 • ​​ Počet obyvatel:
  4 832
 • ​​ Nadmořská výška:
  195 m n. m.
 • ​​ Katastrální výměra:
  1 900 ha